Expozice, výstavy a přednášky

Expozice

Expozice muzea je rozdělena do tří částí. V části Pravěk Kladenska jsou prezentovány některé archelogické nálezy z regionu od mladší doby kamenné do doby hradištní. V části Od tvrzí k baroknímu zámku je představena historie Kladna v období od jeho založení ve 14. století po působení břevnovských benediktinů. Vystaveny jsou zde modely panské tvrze a renesančního zámku, které stály na místě dnešního zámku, jehož současná podoba pochází z období baroka, dále cechovní a církevní památky, dobové dokumenty a především předměty ze zbouraného kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla, které se staly základem sbírek kladenského muzea na koci 19. století.
V další místnosti se nachází poslední tematický celek expozice s názvem Od městečka ke královskému hornímu městu a tento přibližuje vývoj města od nálezu uhlí do počátku 20. století. Návštěvníci si zde prohlédnou např. model lokomotivy Kladensko-nučické dráhy, historické obrazy s pohledem na Kladno, fotografie z provozu Poldiny huti nebo památky na vznikající spolkovou činnost.


Výstavy

Krátkodobé výstavy se týkají různých témat z oborů historie, přirodovědy, výtvarného umění aj. Snažíme se, aby byly zajímavé pro různé generace, tudíž je doplňují hry, soutěže nebo workshopy. Aktuálně můžete navštívit nebo jsou chystány tyto výstavy:


Ve stínu Impéria
29. 11. 2019 - 23. 2. 2020, výstavní sál
Výstava vytvořená ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník představuje období, kdy naše území a sousedilo s nejmocnější civilizací Římským impériem. Obsahuje krásné a unikátní archeologické nálezy, včetně cenných sbírek Národního muzea v Praze.

Kněžna sv. Ludmila - 1100 let
17. 1. - 22. 3. 2020, multifunkční sál
K nadcházejícímu 1100. výročí od mučednické smrti kněžny Ludmily připravilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a spolek Svatá Ludmila 1100 let putovní výstavu věnovanou počátkům českého státu a nejstarším domácím světcům. U nás ji doplníme předměty a replikami z našich sbírek.


Archiv výstav najdete zde.


Přednášky a cestopisy

Každý rok můžete v multifunkčním sále muzea navštívit cca deset odborných přednášek, případně autorských čtení. Přednášky se týkají především regionální historie, přírodovědy, ekologie a výtvarného umění. Mezi přednášky bychom mohli zařadit také cestopisná promítání skautského střediska Orion Kladno a názvem Bio Orion. Vyprávějí zde cestovatelé o svých výletech do nejrůznějších končin světa.


Pobočky

Navštivte také pobočky muzea… zejména unikátní industriální památku Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, několikrát ročně zpřístupňovaný vojenský bunkr u Bratronic nebo si s našimi průvodci prohlédněte národní kulturní památku hradiště Budeč s nejstarší stojící stavbou v ČR, rotundou sv. Petra a Pavla. Zde se můžete podívat na stručnou videoprezentaci od Czech-American TV.Chcete-li se pravidelně dozvídat informace o pořádaných výstavách a aktuálním dění v muzeu, přihlašte se do našeho adresáře.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.01.2020. Verze pro tisk.