Osmičková výročí v Kladně

Mgr. Karel Drvola, DiS. (historik muzea)

Touto virtuální výstavou se Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o. rozhodlo přispět k letošním oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Zlomové okamžiky (roky 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989) jsme obohatili ještě o jeden, navýsost regionální, letopočet - rok 1898, kdy bylo Kladno povýšeno na královské horní město. Historicky nejzásadnější období posledních 120 let Kladna, největšího a nejprůmyslovějšího města Středočeského kraje, představujeme kombinací fotografického materiálu doplněného vybranými historickými fakty, odvíjejícími samostatný příběh. Celek pak představuje unikátní vhled do dějin města, jeho politického, hospodářského i stavebního vývoje. Výstava ukazuje jak okamžiky, na které můžeme být právem hrdí, tak i ty, o nichž se často nemluví a jež Kladnu ke cti příliš neslouží. Autora přitom vedla zejména snaha o představení méně známých či opomíjených fotografií, údajů a osobností těchto "velkých dějin".

Naše poděkování si zaslouží zejména Archiv bezpečnostních složek, Vojenský historický archiv a Státní okresní archiv Kladno za udělené povolení ke zveřejnění jejich fotografií. Z fotografů a majitelů fotografií musíme zmínit zejména Jaroslava Grubnera (Klub přátel hornických tradic Kladno), Jiřího Hankeho, Radana Láška (provozovatele unikátního pevnostního objektu pod silnicí Bratronice - Dolní Bezděkov) a Jaroslava Vyšína, kteří vyšli vstříc mým prosbám a ochotně zapůjčili fotografie pro tuto výstavu. Z dalších pomocníků nemohu nezmínit Františka Bártíka z Hornického muzea Příbram, kladenského kronikáře Jaroslava Vykouka či znalce kladenské historie Zdeňka Pospíšila.

Pokud i Vy máte k tématům nějaké další fotografie, materiály, doplnění, postřehy a připomínky, kontaktuje prosím autora na kurator<@>omk.cz (po odstranění špičatých závorek).

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 24.04.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.