Expozice, výstavy a přednášky

Expozice

Expozice muzea je rozdělena do tří částí. V části Pravěk Kladenska jsou prezentovány vybrané archeologické nálezy z regionu od mladší doby kamenné do doby hradištní. V části Od tvrzí k baroknímu zámku je představeno období od založení vsi Kladno po působení břevnovských benediktinů. Vystaveny jsou zde modely panské tvrze a renesančního zámku, které stály na místě zámku dnešního, cechovní památky a především předměty ze zbouraného kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla, které se staly základem sbírek kladenského muzea na koci 19. století.
V další místnosti se nachází poslední tematický celek s názvem Od městečka ke královskému hornímu městu a tento přibližuje vývoj města od nálezu uhlí do počátku 20. století. Návštěvníci si zde prohlédnou např. model vysokých pecí, městské veduty, památky na vznikající spolkovou činnost, ale také modelovou hornickou kuchyni.


Výstavy

Krátkodobé výstavy se týkají různých témat z oborů historie, přirodovědy, výtvarného umění aj. Snažíme se, aby byly zajímavé pro různé generace, tudíž je doplňují hry, soutěže nebo workshopy. Aktuálně můžete navštívit nebo jsou chystány tyto výstavy:

ŽIJU V PRVNÍ REPUBLICE

Přijďte načerpat atmosféru první republiky! Od 2. 7. do 31. 10. 2021 navštivte výstavu prvorepublikové módy, která vznikla ve spolupráci s vášnivou sběratelkou, rodačkou z Lán, Ludmilou Zuskovou.


ZNÁMKOVÁ TVORBA CYRILA BOUDY

Výstava připravená k příležitosti 120. let narození Cyrila Boudy poodhalí neméně zajímavou část tvorby tohoto významého malíře, ilustrátora, grafika a kladenského rodáka. Originály zapůjčených poštovních známek bude možné vidět do konce září! Navštívit ji můžete od 10. září 2021 do 9. ledna 2022.


Akce pro rodiny


PERMONÍKOVA PROCHÁZKA CENTREM KLADNA
Volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi během lockdownu i po něm. Zdarma ke stažení včetně návodu v naší stálé nabídce.

Virtuální výstavy a zajímavosti z našich sbírek


ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA V KLADNĚVÝSTAVKA PŘÍRŮSTKŮ DO SBÍREKVÝROČÍ 150 LET OD POVÝŠENÍ KLADNA NA MĚSTOVÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POHLEDNICEADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ZVYKY NA KLADENSKU A SLÁNSKUSVOBODNÉ VOLBY 1990NEŽ ROZKVETLY ŠEŘÍKY1. MÁJVELIKONOCE 2020NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠÍ NUMIZMATICKÉ SBÍRKY


Přednášky a cestopisy

Každý rok můžete v multifunkčním sále muzea navštívit cca deset odborných přednášek, případně autorských čtení. Přednášky se týkají především regionální historie, přírodovědy, ekologie a výtvarného umění. Mezi přednášky bychom mohli zařadit také cestopisná promítání skautského střediska Orion Kladno a názvem Bio Orion. Vyprávějí zde cestovatelé o svých výletech do nejrůznějších končin světa.


Pobočky

Navštivte také pobočky muzea… zejména unikátní industriální památku Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, několikrát ročně zpřístupňovaný vojenský bunkr u Bratronic nebo si s našimi průvodci prohlédněte národní kulturní památku hradiště Budeč s nejstarší stojící stavbou v ČR, rotundou sv. Petra a Pavla. Zde se můžete podívat na stručnou videoprezentaci od Czech-American TV.Chcete-li se pravidelně dozvídat informace o pořádaných výstavách a aktuálním dění v muzeu, přihlašte se do našeho adresáře.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.09.2021. Verze pro tisk.