Pro školy


UPOZORNĚNÍ: Vzdělávací programy v budově muzea jsou vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením proti Covid 19 stále pozastaveny. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na vás při procházkách Kladnem a prohlídkách výstav.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Doprovodný program k výstavě Fenomén Fatra

Pronikání plastů do výroby předmětů denní potřeby znamenalo zlom – ale byla to změna k lepšímu nebo začátek ekologické katastrofy? Skrze komentovanou prohlídku výstavou hraček z Fatry s lektorem se žáci zamyslí nad tím, jaké výhody nový materiál přinášel, pochopí nadšení našich předků a zjistí, zda mají plasty budoucnost.
A s jakými hračkami si hrály naše babičky? Proč už většina z nich dnešní děti nebaví? Účastníci si prohlédnou hračky odlišného stáří z našeho depozitáře a sami posoudí různorodou praktičnost materiálů i jejich atraktivitu.
Určeno pro: 5. – 9. třídu ZŠ a pro SŠ
Trvání: 45 - 60 minut
Cena: 40 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Permoníci na procházce

Formou zábavné hry se děti seznámí s historickým centrem města, významnými památkami a dle věku i se základními informacemi o stavebním vývoji města.
Určeno pro: MŠ, 1. - 5. třída ZŠ
Trvání programu: 1 - 1,5 h
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Studenti na špacíru

Program si klade za cíl budovat u studentů pozitivní vztah ke svému městu skrze poznání jeho minulosti. Při procházce historickým centrem Kladna studenti poznávají jeho stavební vývoj, nejvýznamnější památky i zajímavosti z historie.
Určeno pro: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ
Trvání programu: 1,5 - 2 h
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma


STÁLÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - pozastaveno

Cesta do pravěku

Program má za cíl seznámit žáky s činností muzea a prohloubit znalosti o období pravěku. Skládá se z úvodní prezentace, prohlídky expozice Pravěk Kladenska a aktivit v dílnách: archeologické vykopávky, slepování pravěkých nádob, malování jeskynních maleb.
Určeno pro: 4. - 6. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do středověku

Žáci se ohlédnou za některými pojmy vrcholného středověku, dozvědí se o vzniku města Kladno a následně tvoří v tematických výtvarných dílnách - malují napodobeninu vitráže, píší husím brkem, staví tvrz z LEGA a seznamují se s heraldickými pravidly.
Určeno pro: 4. - 7. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do 19. století

Program zaměřený na každodenní život našich předků. Zahrnuje úvodní prezentaci o tzv. dlouhém 19. století, návštěvu expozice a samostatné aktivity: poznávání historických předmětů, draní peří, psaní krasopisem a několik tematických aktivit.
Určeno pro: 5. - 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarma

Kladno za Protektorátu

Žáci se seznámí s regionálními událostmi z období Protektorátu Čechy a Morava: příjezd německé armády do Kladna, stanné právo po zastřelení W. Kniesta, věznění odpůrců v sokolovně, gestapo v Kladně, Poldisiedlung… Program probíhá formou prezentace s úkoly.
Určeno pro: 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2 hod.
Cena: 40 Kč/žák, pedagog zdarmaPROGRAMY NA HRADIŠTI BUDEČ

Středověk na Budči

Zážitkový vzdělávací program s kostýmovanými lektory přibližující dobu sv. Václava, který byl podle legend na Budči vyučován. Lektoři se s dětmi přenesou do doby sv. Václava a prostřednictvím mnoha aktivit na autentickém místě skupinu seznámí s životem v raném středověku. Dále představí patrona české země a provedou žáky po jedné z nejvýznamnějších památek Kladenska i celé České republiky.

Termín: vypsaný vždy v září (v týdnu předcházejícím 28. září) a v červnu (v druhém až třetím týdnu)

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ
Délka programu: 60-75 min.
Cena: 40 Kč/žák

Komentovaná prohlídka

V jiném termínu je možné dohodnout si komentovanou prohlídku uzpůsobenou věku návštěvníků.

Termín: dle dohody
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Délka prohlídky: cca 60 min.
Cena: 700 Kč


PROGRAMY V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU

Hornický skanzen Mayrau nabízí vzdělávací programy zaměřené na hornictví a hornickou historii s přesahy do geologie, báňského záchranářství atd. Více viz stránky Hornického skanzenu Mayrau.
NÁVŠTĚVU ŠKOLNÍ SKUPINY OBJEDNEJTE PŘEDEM


Kontakt pro rezervaci prohlídky výstavy (platí pouze pro školní skupiny), vzdělávacího programu v muzeu a na Budči.


Bc. Lucie Matoušová
e-mail: historik<@>omk.cz (bez špičatých závorek),
tel.: 312 256 162 (telefonicky objednávejte od 9:00 do 14:00 hodin)

případně Mgr. Michaela Brábníková
e-mail: propagace<@>omk.cz (bez špičatých závorek) tel.: 312 256 168 nebo 607 084 508

Kontakt pro rezervaci programu ve skanzenu Mayrau:
tel.: 312 273 067
e-mail: mayrau.pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 19.12.2021. Verze pro tisk.