Pro školy

LEKTORSKÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ KOŘENY

Výstavu lze navštívit i formou běžné prohlídky bez lektora. Cena je 50 Kč/žák, pedagog zdarma.

ŽÍŽALKY - určeno pro MŠ

Vydáme se objevovat, co všechno se děje pod zemí, kdo tam žije a k čemu vlastně rostliny potřebují kořeny. Setkáme se s hrabošem a krtkem a zahrajeme si pohádku o veliké řepě.

Časová dotace 45 - 60 minut dle věku dětí. Cena programu s lektorem je 60 Kč/žák, pedagog zdarma.


HRABOŠI - určeno pro 1. stupeň ZŠ

Budeme poznávat propojení živé a neživé přírody a nacházet vztahy mezi organismy pod zemí. Zamyslíme se nad vlivem člověka na život v půdě. Navštívíme hraboše a krtka u nich doma. Zahrajeme si pohádku o veliké řepě a provedeme malý experiment.

Časová dotace 90 minut. Cena programu s lektorem je 60 Kč/žák, pedagog zdarma.


CHVOSTOSKOCI - určeno pro 2. stupeň ZŠ

Žáci budou poznávat vztahy organismů v půdě, porovnávat rozdíl mezi různými biotopy, zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. A naopak se také zamyslíme nad vlivem člověka na organismy pod zemí. Vyzkoušíme si malé experimenty s půdou, abychom lépe pochopili význam organické hmoty. Při hře poznáme některé z potravních řetězců půdního ekosystému.

Časová dotace cca 90 minut. Cena programu s lektorem je 60 Kč/žák, pedagog zdarma.


Zájemci o odborný výklad pro skupinu si mohou objednat komentovanou prohlídku vedenou botanikem muzea.

Cena komentované prohlídky je 60 Kč/žák, pedagog zdarma.


STÁLÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Za pokladem s permoníkem

Určeno pro: MŠ

Trvání programu: 45 min

Cena: 50 Kč/žák, pedagog zdarma

Celý program probíhá venku. Objednání v zimních měsících dle aktuálního počasí.

Permoníci na procházce

Formou zábavné hry se děti seznámí s historickým centrem města, významnými památkami a dle věku i se základními informacemi o stavebním vývoji města.

Určeno pro: 1. - 5. třída ZŠ

Trvání programu: 1 - 1,5 h

Cena: 50 Kč/žák, pedagog zdarma

Celý program probíhá venku. Objednání v zimních měsících dle aktuálního počasí.

Studenti na špacíru

Program si klade za cíl budovat u studentů pozitivní vztah ke svému městu skrze poznání jeho minulosti. Při procházce historickým centrem Kladna studenti poznávají jeho stavební vývoj, nejvýznamnější památky i zajímavosti z historie.

Určeno pro: 6. - 9. třída ZŠ, SŠ

Trvání programu: 1,5 - 2 h

Cena: 50 Kč/žák, pedagog zdarma

Celý program probíhá venku. Objednání v zimních měsících dle aktuálního počasí.

Zažij dobu kamennou

Vzdělávací program zážitkovým učením seznámí žáky s obdobím doby kamenné (lovců a sběračů i změnou, kterou přinesli první zemědělci) a zprostředkuje žákům souvislost estetického projevu člověka a jeho prožívání. Program vznikl díky dotačnímu projektu MK ČR Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy, kde hlavním cílem je podpora kreativního učení žáků.

Určeno pro: MŠ (cca 60min), ZŠ (cca 120min)

Cena: 50 Kč/žák, pedagog zdarma


PROGRAMY NA HRADIŠTI BUDEČ

Středověk na Budči

Zážitkový vzdělávací program s kostýmovanými lektory přibližující dobu sv. Václava, který byl podle legend na Budči vyučován. Lektoři se s dětmi přenesou do doby sv. Václava a prostřednictvím mnoha aktivit na autentickém místě skupinu seznámí s životem v raném středověku. Dále představí patrona české země a provedou žáky po jedné z nejvýznamnějších památek Kladenska i celé České republiky.

Termín: vypsaný vždy v září (v týdnu předcházejícím 28. září) a červnu: 17. - 21. 6. 2024,

následující bude 18. 9. - 24. 9.2024.

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ Délka programu: 60-75 min. Cena: 50 Kč/žák

Komentovaná prohlídka

V jiném termínu je možné dohodnout si komentovanou prohlídku uzpůsobenou věku návštěvníků.
Termín: dle dohody, objednávejte nejméně 10 dní předem, Určeno pro: ZŠ, SŠ Délka prohlídky: cca 60 min. Cena dle počtu osob, nejméně ale 700,- Kč. Vstupné: 20,- Kč dítě/ pedaogický doprovod zdarma


NÁVŠTĚVU ŠKOLNÍ SKUPINY OBJEDNEJTE PŘEDEM

Prosíme, platby fakturou hlaste předem, žádostem v den uskutečnění programu již není možné vyhovět. Děkujeme za pochopení.

Kontakt pro rezervaci prohlídky výstavy (platí pouze pro školní skupiny), vzdělávacího programu v muzeu a na Budči.

Bc. Lucie Matoušová e-mail: historik<@>omk.cz (bez špičatých závorek), tel.: 312 256 162 nebo 607 281 238 (telefonicky objednávejte od 9:00 do 14:00 hodin)

případně Mgr. Michaela Brábníková e-mail: propagace<@>omk.cz (bez špičatých závorek) tel.: 312 256 168 nebo 607 084 508

Kontakt pro rezervaci programu ve skanzenu Mayrau: tel.: 312 273 067 e-mail: mayrau.pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)


PROGRAMY V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU

Hornický skanzen Mayrau nabízí vzdělávací programy zaměřené na hornictví a hornickou historii s přesahy do geologie, báňského záchranářství atd. Více viz stránky Hornického skanzenu Mayrau.
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.02.2024. Verze pro tisk.