Pro školy - 2019/2020

MUZEUM - NABÍDKA K VÝSTAVÁM

Pravda a láska

Soudružka učitelka zve žáky druhého stupně základních škol, studenty středních škol a učilišť do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně na zážitkový program k připomínce 30. výročí sametové revoluce. Studenti se ocitnou v listopadu 1989 a "prožijí" sametovou revoluci, jako ji prožívali studenti před 30 lety. Přesvědčí soudružku učitelku, aby se přidala na jejich stranu, prostudují dobový tisk, vyrobí si trikoloru, připraví si hesla na letenskou manifestaci, oslaví zvolení nového prezidenta…
Program je připraven v rámci právě probíhající výstavy Pravda a láska a klade si za cíl přivést pozornost mladých lidí k tomuto významnému dějinnému okamžiku. Součástí programu je práce s dobovými materiály, tiskem, prohlášeními, fotografiemi i videozáznamy. Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU
Trvání programu: cca 60 min
Cena: 20 Kč / student, pedagog zdarma


Ve stínu Imperia - Germáni a doba římská

Žáky základních škol zveme na archeologickou výstavu k době pozdního pravěku (1. - 5. stol. n. l.). Po úvodním slovu, krátkém dokumentárním filmu a úspěšném splnění úkolů ve výstavě si žáci budou moci vyzkoušet zbroj římského legionáře, zkusit si typický germánský účes a vyrobit zjednodušený katapult atd.
Určeno pro: ZŠ
Trvání programu: cca 60 min
Cena: 10 Kč / žák, pedagog zdarma


Ondřej Sekora přírodovědcem

Výstava ukazuje Sekorovy ilustrace z knížek Ferda Mravenec, Čmelák Aninka a Uprchlíkem na ptačím stromě a porovnává je s opravdovými živočichy (hmyz, ptáci) - informacemi o nich, fotografiemi, vycpanými i živými exponáty, k tomu všemu jsou připravena hravá zastavení a naučný kvíz.
Určeno pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Trvání programu: cca 45 min
Cena: 10 Kč / žák, pedagog zdarma

MUZEUM - STÁLÉ PROGRAMY

Cesta do pravěku

Program má za cíl seznámit žáky s činností muzea a prohloubit znalosti o období pravěku. Skládá se z úvodní prezentace, prohlídky expozice Pravěk Kladenska a aktivit v dílnách: archeologické vykopávky, slepování pravěkých nádob, malování jeskynních maleb.
Určeno pro: 4. - 6. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do středověku

Žáci se ohlédnou za některými pojmy vrcholého středověku, dozvědí se o vzniku města Kladno a následně tvoří v tematických výtvarných dílnách - malují napodobeninu vitráže, píší husím brkem, staví tvrz z LEGA a seznamují se s heraldickými pravidly.
Určeno pro: 4. - 7. třídu ZŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Cesta do 19. století

Program zaměřený na každodenní život našich předků. Zahrnuje úvodní prezentaci o tzv. dlouhém 19. století, návštěvu expozice a samostatné aktivity: poznávání historických předmětů, draní peří, psaní krasopisem a několik tematických aktivit.
Určeno pro: 5. - 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2-3 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Kladno za Protektorátu

Žáci se seznámí s regionálními událostmi z období Protektorátu Čechy a Morava: příjezd německé armády do Kladna, stanné právo po zastřelení W. Kniesta, věznění odpůrců v sokolovně, gestapo v Kladně, Poldisiedlung… Program probíhá formou prezentace s úkoly.
Určeno pro: 9. třídu ZŠ, SŠ
Trvání programu: 2 hod.
Cena: 30 Kč/žák, pedagog zdarma

Prohlídka expozice a výstav

Stálé expozice muzea Pravěk Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Od městečka ke královskému hornímu městu je možné si prohlédnout samostatně nebo v rámci vzdělávacího programu či návštěvy krátkodobé výstavy.
Termín: celoročně
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Trvání prohlídky: cca 45 min.
Cena: 10 Kč/žák, v rámci vzdělávacího programu a návštěvy výstavy zdarma

Projdi se Kladnem

Žáci absolvují prohlídku nejstarší kladenské zástavby od zámku po kapli sv. Floriána (45 min) nebo po Gymnázium Kladno (70 min). Vedle komentáře si prohlédnou dobové snímky z přelomu 19. a 20. století a během procházky budou plnit úkoly.
Termín: duben - říjen
Určeno pro: 3. - 5. třídu ZŠ
Trvání programu: 45 nebo 90 min
Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma

PROGRAMY NA HRADIŠTI BUDEČ

Středověk na Budči

Program pořádaný vždy na konci školního roku nabízí aktivity, s kostýmovanými lektory v rolích knězny, kněze a vesničana, přibližující dobu sv. Václava, který byl podle legend na Budči vyučován. Jakoby mimochodem tak žáci poznají národní kulturní památku - hradiště Budeč s nejstarší stojící stavbou v ČR - rotundou sv. Petra a Pavla.
Termín: 6. 9. 2019 od 11:30, 15. - 19. 6. 2020
Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ
Délka programu: 75 min.
Cena: 30 Kč/žák

Komentovaná prohlídka

V jiném termínu je možné dohodnout si komentovanou prohlídku uzpůsobenou věku návštěvníků.
Termín: dle dohody
Určeno pro: ZŠ, SŠ
Délka prohlídky: cca 60 min.
Cena: 20 Kč/žák, nejméně ale 500 Kč za skupinu.


PROGRAMY V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU

Hornický skanzen Mayrau nabízí vzdělávací programy zaměřené na hornictví a hornickou historii s přesahy do geologie, báňského záchranářství atd. Více viz stránky Hornického skanzenu Mayrau.




Kontakt pro rezervaci programu v muzeu a na Budči:
Mgr. Ivana Zágnerová
tel.: 312 256 168 nebo 312 256 160
e-mail: pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

Kontakt pro rezervaci programu ve skanzenu Mayrau:
Bc. Lucie Cirkva Chocholová
tel.: 312 273 067
e-mail: mayrau.pedagog<@>omk.cz (bez špičatých závorek)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.11.2019. Verze pro tisk.