Studenti na špacíru

Jak se Kladno rozvíjelo do dnešní podoby? Jaké živnostníky bychom mohli navštívit na náměstí před 100 lety? Kde v centru města stával kravín? A kam se to všechno podělo? Za doprovodu lektorky si žáci projdou historické jádro města a prostřednictvím dobových fotografií a map porovnají minulost se současností. Během cesty budou také hrát hru, na jejímž konci najdou schránku s odměnou. Důraz je kladen na význam znalosti historie města pro další rozhodování o jeho vývoji. Program lze uzpůsobit dle potřeb vyučujícího a zaměřit detailněji na určitá období dějin nebo dějiny výtvarného umění.

Začátek špacíru: před zámkem Konec špacíru: u Sládečkova vlastivědného muzea

Délka programu: 1,5 - 2 h Cena: 50 Kč/žák, pedagog zdarma

Návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast vzdělávací obsah učivo
2. stupeň,
Člověk a společnost Člověk ve společnosti, Člověk v dějinách, Modernizace společnosti zajímavá a památná místa obce, práce s historickými prameny, industrializace a její důsledky pro společnost se zaměřením na kladenský region

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.08.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.