Za pokladem s permoníkem

Děti se s lektorem a permoníky vydají na zábavnou pouť historickým centrem města, poznají důležité stavby, plní úkoly, sbírají klíče a nakonec objeví poklad.

Začátek procházky: před zámkem

Konec procházky: náměstí starosty Pavla Délka programu: 45 minut

Cena: 50 Kč/žák, pedagog zdarma

Návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast Vzdělávací obsah učivo

Dítě a svět seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu, vytváření elementárního povědomí o kulturním prostředí, o jeho vývoji a neustálých proměnách

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.08.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.