PUBLIKACE O BUDČI

Váš nákup: 0,- Kč
obsah košíku
BUDEČ 1100 LET. II. Příroda, krajina, člověk
Publikací navazujeme na knihu Budeč 1100 let. I. Archeologice, historie, vydanou k oslavám v roce 2005. Shrnuje nejnovější výsledky přírodovědného i regionálního bádání o Budči a jejím širším okolí s důrazem na proměny přírody a krajiny. Z obsahu: P. Štorch: Širší okolí Budče v geologické minulosti; V. Ložek: Okolí Budče v nejmladší geologické minulosti; V. Cílek: Krajina v okolí Budče: reliéf, paměť a hodnota; L. Krinke: Herbářové sběry pana Antonína Roubala v okolí Budče; H. Štorchová: Silenka obecná z kraje pod Budčí; P. Špryňar, Z. Münzbergová: Přírodovědná vycházka do okolí Zákolanského potoka; J. Sádlo: Složitá cesta z Libušína na Budeč a zpátky přes Pchery, Teodor,...a Mayrovku čili Trvale udržitelná suburbie; V. Dobeš: Pohled na rozvoj z budečské perspektivy; Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč.

Vydalo Občanské sdružení Budeč v Kovárech ve spolupráci s Obcí Zákolany a Sládečkovým vlastivědným muzeem v roce 2006. Formát A5, 268 s. textu + 35 stran bar. obr. příl.

Cena: 180,- Kč
Vložit do košíku: ks.
BUDEČ - PAMÁTNÍK ČESKÉHO DÁVNOVĚKU
Publikace přináší zasvěcený a velmi čtivý text z pera archeologů, kteří na Budči prováděli rozsáhlý výzkum. Seznamuje čtenáře s historií tohoto raně středověkého hradiště ve světle výzkumů z let 1972 - 1982 a zmíněny jsou také dochované legendy a kroniky. Text je doplněn četnými hnědobílými fotografiemi, které přibližují nálezovou situaci na hradišti.

Autor: Miloš Šolle, Zdeněk Váňa. V roce 1983 vydalo Okresní muzeum Kladno ve spolupráci s Archeologickým ústavem ČSAV. Formát A5, 36 stran.

Cena: 4,- Kč
Vložit do košíku: ks.
BUDEČ
Populárně psaný text je stručným průvodcem po rotundě sv. Petra a Pavla a jejím okolí. Shrnuje dosavadní poznatky o Budči, ať už jde o svědectví legend, archeologické výzkumy nebo o význam památky v současné době. Publikace je doplněna barevnými fotografiemi, jejichž autory jsou Pavel a Petr Hronovi, Jaroslav Vyšín a Zdeněk Kuchyňka.

Autor: Zdeněk Kuchyňka. V roce 2006 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A6, 16 stran.

Cena: 15,- Kč
Vložit do košíku: ks.
BUDEČ
Beschreibung der Geschichte und der Gegenwart des frühmittelalterlichen Burgwalls Budeč im Kladnoer Gebiet. Die Rotunde des Hl. Petrus und Paulus, die im Auftrag des Fürsten Spytihněv nach 895 auf dem Burgwall errichtet wurde, ist der älteste bis jetzt bestehende Bau in Tschechischer Republik. Deutsch.

Geschrieben von Zdeněk Kuchyňka. Verleger: Sládeček Heimatmuseum in Kladno. 2006. Format A6, 16 Seiten.

Cena: 25,- Kč
Vložit do košíku: ks.
BUDEČ A POVĚSTI
Krátký text uvádí na pravou míru některá tradovaná tvrzení a naopak nechává v naší mysli rozehrát další už ne tolik známé příběhy. Takže skutečně si na Budči stavěli lidé bájného soudce Kroka své búdy? Jak to doopravdy bylo s latinskou školou na tomto místě? Opravdu se zde před poutníky povalovaly mluvící sudy? Věděli jste o Loži sv. Václava v nedalekém lese? A co je pravdy na černých psech a bílé pani?

Autor: Zdeněk Kuchyňka. V roce 2004 vydalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Formát A5, skládačka.

Cena: 3,- Kč
Vložit do košíku: ks.