Máchův Máj

Máj byl v roce 1836 vytištěn v pražské tiskárně Jana Spurného, která - podobně jako dnešní vydavatelé - tiskla vedle takovýchto děl, k nimž můžeme přiřadit i Slovanské starožitnosti P. J. Šafaříka, i různá lidová čtení.

Od té doby je Máchův Máj bezesporu naším nejvydávanějším literárním dílem. Podle soupisu, který v roce 1990 připravil máchovský sběratel dr. Josef Stejskal, vyšel Máj do té doby ve 239 vydáních, a to se samozřejmě za léta, která od té doby uplynula, jejich počet opět zvýšil.

Řada z vydání byla ilustrována našimi předními výtvarníky, z nichž jen namátkou jmenujeme Mikoláše Alše, Karla Svolinského, Toyen, Jana Zrzavého, Cyrila Boudu nebo Františka Koblihu. Oblibě se těší také několikrát vydané faksimile rukopisu Máje a faksimile jeho prvního vydání.

V roce 1940 vydal Máj - dokonce dvakrát - kladenský nakladatel Karel Janout, a to s ilustracemi Karla Součka a Jana Konůpka. V roce 1948 Máj vydal v edici Kladenský lis tiskař Josef Cipra st. a František Záleský s výzdobou Pavla Šimona. Josef Cipra pak připravil reedici tohoto vydání Máje i pro Spolek českých bibliofilů.

Raritou je ručně přepsaný a ilustrovaný Máchův Máj, vytvořený autory skrývajícími se pod iniciálami E a GM v roce 1924 v Rozdělově.Ručně přepsaný Máchův Máj


Nahoru

Mikoláš Aleš


Máj s ilustracemi Mikoláše Alše vydal v roce 1936 Evropský literární klub v Praze.
Nahoru

Karel SvolinskýJako první svazek edice Máj vydal v letech 1936, 1939 a 1940 Vilém Šmidt v Praze.
Nahoru

Toyen


V roce 1936 pro odběratele Magazinu dp vydalo Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze.
Nahoru

Jan Zrzavý


K 1. máji 1941 jako 5. svazek Knihovny mistrů vydalo nakladatelství Sfinx, Bohumil Janda Praha.
Nahoru

Cyril BoudaV Knihovně Hyperion vydala Erna Janská v Praze.


V edici Růžový palouček vydal v roce 1940 František Strnad na Královských Vinohradech.
Nahoru

František Kobliha


Ve sbírce Monumenta genii bohemici vydal a vytiskl v Praze v roce 1953 Jaroslav Picka.
Nahoru

Karel SoučekV roce 1940 vydal v Kladně Karel Janout.
Nahoru

Jan Konůpek


V roce 1940 vydal v Kladně Karel Janout.
Nahoru

Josef Cipra st.


V prosinci 1950 vydal Spolek českých bibliofilů v nakladatelství Československý spisovatel v Praze Máchův Máj s ilustracemi Pavla Šimona. Knihu typograficky upravil Josef Cipra st.
Nahoru

Faksimile rukopisu Máchova Máje


V roce 1916 vydal v Praze František Šimáček.
Nahoru

Faksimile prvního vydání Máje

V roce 1910 vydal Spolek spisovatelů belletristů Máj.
Nahoru

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.04.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.