Než vznikla republika

a Kladensko v letech 1914 - 1919

20. 4. - 30. 6. 2018
Vernisáž ve čtvrtek 19. 4. od 17 hod.
Fotografie viz zde

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně zve na výstavu připomínající vznik samostatného československého státu. Je to také vůbec poprvé, kdy se může veřejnost seznámit s problematikou 1. světové války na Kladensku, domácím odbojem a osudy kladenských legionářů. Výstava potrvá do 30. června 2018, všichni jsou srdečně zváni.

Výstava je předložena návštěvníkům vyčerpávajícím způsobem ve dvou částech. První část připravená ve spolupráci s Československou obcí legionářskou přibližuje všechna důležitá fakta o vzniku společného svobodného státu Čechů a Slováků. Dočteme se zde o Masarykově zahraniční akci, o působení Československé národní rady i o vzniku a nasazení československých legií v Rusku, Francii a Itálii. Připomenuty jsou též boje o územní integritu mladé republiky v letech 1918 - 1919.

Druhá část výstavy přibližuje válečnou situaci přímo na Kladensku, ze kterého pocházely tisíce vojáků sloužících v rakousko - uherské armádě, tak i v legiích na straně Dohody. Dozvíte se o osudech některých z nich, prohlédnete si unikátní fotografie a zejména dobové zbraně a výstroj ze sbírek hned několika muzeí a archivů i soukromých sběratelů. Opomenuta zde nejsou ani taková témata jako osudy smečenského zámku, zbrojní výroba kladenských průmyslových závodů, otřesná vyživovací situace, osudy jednotlivých prvoválečných pomníků v Kladně a okolí či představení kladenské jednoty Československé obce legionářské.

Záštitu nad výstavou převzala hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.

Nabídka PRO ŠKOLY / dětský koutek viz zde.


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 23.05.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.