Kněžna sv. Ludmila – 1100 let

17. 1. – 22. 3. 2020

Fotografie z vernisáže 16. 1. 2020 od 17:00

V roce 2021 uplyne 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily, která se stala naší první světicí a spolu s dalšími domácími světci - sv. Václavem, sv. Vojtěchem a sv. Prokopem - patronkou našeho národa. Události, které předcházely její mučednické smrti a následovaly po ní, měly mimořádný význam pro formování raně středověkého českého státu. Kněžna Ludmila spolu se svým manželem knížetem Bořivojem položila základy už trvalého přijetí křesťanství v Čechách. V jejich době vyrostly na Levém Hradci a v Praze první dva kostely. V této činnosti pokračoval jejich syn Spytihněv, jenž po roce 895 založil rotundu sv. Petra na Budči.

K tomuto výročí připravilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a spolek Svatá Ludmila 1100 let putovní výstavu autorů PhDr. Zdeňka Kuchyňky a Mgr. Stanislava Boloňského, která připomíná počátky českého státu a nejstarší domácí světce. Výstava nyní doputovala do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 16. ledna v 17:00 a potrvá do 22. března 2020. Návštěvníci si zde mohou přiblížit život, místa působení a význam jednotlivých světců, nebo si prohlédnout předměty spojené se Svatováclavskou slavností v Praze v r. 1929 ze sbírky kladenského muzea.

Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením bude připomenutí výročí na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021. Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě.© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 21.04.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.