Vernisáž - Kněžna sv. Ludmila

Ve čtvrtek 16. ledna v podvečer jsme zahájili putovní výstavu Kněžna sv. Ludmila | Střední Čechy - kolébka národních patronů. Z vernisáže se stalo příjemné setkání, a tak věříme, že se výstavě povede dobře! Prohlédnout si ji můžete až do 22. 3. 2020.


Za rozsáhlý autorský tým, především ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, výstavu uvedli autor textů PhDr. Zdeněk Kuchyňka (vpravo) a autor fotografií Mgr. Stanislav Boloňský.
Vznik této putovní výstavy inicioval s předstihem spolek Svatá Ludmila 1100 let. Významné výročí mučednické smrti naší první světice a národní patronky připadá na rok 2021.


Výstava se zaměřila na životní příběhy světců sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, které známe jen velmi přibližně např. z legend, a na jejich tzv. "druhý život", tedy na úctu, která se k nim rozvinula až posmrtně.

Sládečkovo vlastivědné muzeum doplnilo texty a fotografie o dokumenty z velkolepé Svatováclavské výstavy konané v r. 1929 v Praze. Zajímavostí je např. podpis jednoho z jejích účastníků - prezidenta T. Garigue Masaryka.


Významnou regionální památkou spojenou s národním patronem je samozřejmě Budeč, ale nedaleko se nachází také Levý Hradec, Tetín, Sázavský klášter…

Díky štědrému příspěvku zřizovatele muzea - Středočeského kraje byly přímo pro kladenskou výstavu připraveny pěkně ilustrované pracovní listy pro školy nebo dětské návštěvníky. Zřizovatele na vernisáži reprezentoval předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje, Ing. Zdeněk Štefek.


Návštěvou nás poctil také bývalý farář Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie P. Jiří Neliba (vlevo)


A pozvání přijala i kladenská zastupitelka Petra Melčová.
Všem účastníkům slavnostního zahájení děkujeme a ostatní srdečně zveme nejen na výstavu, ale do celého Sládečkova muzea!

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 20.01.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.