Ve stínu Impéria

Germáni a doba římská na Kladensku a Rakovnicku

29. listopadu 2019 - 23. února 2020 (prodlouženo)

Fotografie z vernisáže zde

Srdečně Vás zveme do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně na výstavu Ve stínu Impéria (Germáni a doba římská na Kladensku a Rakovnicku) vytvořenou ve spolupráci s muzeem T. G. M. v Rakovníku, která představí unikátní archeologické nálezy z doby římské ze sbírek Národního muzea, Muzea T. G. M. v Rakovníku a Vlastivědného muzea ve Slaném, včetně nových objevů a poznatků o germánském osídlení našeho regionu v prvních čtyřech stoletích po přelomu letopočtu. Na přípravě výstavy a textů se vedle archeologického oddělení Muzea T. G. M. Rakovník podílel i přední odborník na dobu římskou Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. a numismatik PhDr. Jiří Militký, PhD.

Výstava bude doplněna doprovodným programem pro školy. Všichni si pak budou moci vyzkoušet římskou zbroj, vyrobit typicky germánský účes, střílející "minikatapult" atd. Zakoupit zde bude možno též publikaci Germáni a doba římská na Rakovnicku. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17 hod. a výstava potrvá do 16. února 2020. Přijďte se podívat, jak Germáni žili, pracovali, obchodovali, bojovali a umírali ve střetech s mocným římským impériem.

Nechte se pozvat videoupoutávkou!


Velkoplošný banner znázorňující střet germánských bojovníků s římským vojskem bude součástí výstavy Ve stínu impéria (Archaia Praha).Luxusní římská destičkovitá plechová spona (zlacené stříbro) s tepanou výzdobou z 2. poloviny 3. stol. n. l. pocházející z germánského sídliště Kolešovice "Na Okrouhlici" (sbírka Muzea T. G. M. v Rakovníku)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.12.2019. Verze pro tisk. O úroveň výše.