Co skrývají depozitáře?

26. 6. - 6. 9. 2015

Vernisáž 25. 6. od 17 hod.

Výstava nabídne ukázky předmětů, které byly získány do sbírek muzea v posledních pěti letech a které současně ještě nebyly vystaveny. Mezi jinými je to např. kovová schránka s dobovými fotografiemi, mincemi a listinou ze základů budovy Egemea, která v nedávné době ustoupila stavbě obchodního komplexu, sbírka důlních měřicích přístrojů z depozitáře na Mayrau, přírůstek kojeneckého oblečení ze 70. let a mnohé další zajímavosti z depozitářů archeologie, kovů a dřeva, zoologie… atd.

U některých vystavených předmětů budou mít návštěvníci za úkol uhodnout účel či původ a v případě správných odpovědí vyhrát některou z publikací muzea. Během vernisáže bude otevřen k nahlédnutí depozitář textilu.


partneři: ČSAD Kladno a.s.

mediální partneři: Český rozhlas, Radio Relax, RISK


Fotografie z vernisáže


Výstavu uvedl ředitel PhDr. Zdeněk Kuchyňka a a správci depozitářů - Bc. Lucie Matoušová (textil, porcelán) a Mgr. Karel Drvola, Dis. (kovy, dřevo, archeologie).

Soubor keltské keramiky ze Stradonic objevený při psaní článku o amatérském archeologovi E. Lorberovi (1860-1941).

Dobové důlní přístroje pořízené či znovuobjevené u příležitosti výstavy ing. Jan Karlík.

Výběr nově zapsaných fotografií.

Mezi nové patří také rozsáhlý soubor betlémů zakoupený od slánského sběratele p. Kyncla.
Návštěvníci vernisáže již vyplňují soutěžní otázky...

Jednání o možnosti věnování předmětů do sbírek muzea.


Prezentace aktuálního muzejního herbáře.

Foto Jiří Štěpánek
-iz-

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 30.06.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.