Kladenský herbář pana Antonína Roubala

Důležitým zdrojem věrohodných informací o historickém rozšíření cévnatých rostlin v určitém regionu jsou zejména regionální herbáře, případně souhrnné rukopisné práce věrohodných autorů. Málokteré území se však může pochlubit existencí rozsáhlejších herbářových sbírek či rukopisů zahrnujících systematicky celé území. Pro Kladensko právě takovéto údaje existují. Mezi nimi zaujímá výsadní postavení herbář a kartotéka floristických údajů pana Antonína Roubala, někdejšího pracovníka herbáře Univerzity Karlovy v Praze. Od šedesátých let do své smrti v roce 1993 prošel pan Antonín Roubal podrobně téměř celý kladenský okres a navazující oblasti. Výsledkem jeho práce je herbář čítající více než 11 000 herbářových položek a rozsáhlá kartotéka se zhruba 100 000 údaji o rozšíření cévnatých rostlin na Kladensku. Pozůstalost po panu Antonínu Roubalovi je z vědeckého hlediska vysoce cenná, a proto celou herbářovou sbírku včetně kartotéky odkoupilo v roce 1998 Národní muzeum v Praze.

V roce 2005 byl Roubalův herbář zapůjčen do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, jehož pracovníkům se tak naskytla pravděpodobně poslední možnost studovat herbář v jeho celistvosti před tím, než dojde k jeho rozřazení do herbářového fondu Národního muzea. Chtěli jsme, aby tato významná regionální sbírka zůstala pohromadě alespoň ve virtuální podobě, a proto jsme zřídili tuto stránku.

Herbářové položky byly zapsány do databáze, jejíž vytvoření zajistilo Národní muzeum ve spolupráci se ZO ČSOP Silvatica Brejl. V rámci projektu "Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu" byly provedeny revize herbářových položek a bylo vyvinuto prostředí k prezentaci herbáře na internetu.

Po zadání dotazu do dialogových oken v levé části obrazovky se Vám na tomto místě zobrazí výsledky hledání.

Revize herbářových položek Roubalova herbáře a vývoj tohoto prostředí k prezentaci herbáře na internetu byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR číslo DE06P04OMG006.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 03.09.2010. Verze pro tisk.