Restaurování sbírkových předmětů

1. Barokní dřevěná plastika sv. Jana Nepomuckého, po roce 1680

lipové dřevo, výška 160 cm, inv. č. KD 450

V roce 2007 restaurovala akad. mal. Markéta Pavlíková. Na restaurování finančně přispělo částkou 39.000,- Kč Ministerstvo kultury ČR z programu na ochranu movitého kulturního dědictví ISO D.


Plastika před restaurováním a po jeho dokončení.

Podrobnosti o historii plastiky a jejím restaurování najdete zde.

Foto © Markéta Pavlíková

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.12.2007. Verze pro tisk. O úroveň výše.