Slavnostní otevření dětského hřiště ve skanzenu Mayrau

Takřka na poslední chvíli, než se areál Hornického skanzenu Mayrau pokryje sněhem, bylo proti těžní budově jámy Mayrau otevřeno dětské hřiště z dílny výtvarnic Lenky Klodové, Lucie Nepasické a Heleny Polákové. Slavnosti se zúčastnil hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, náměstek hejtmana ing. Marcel Hrabě, členové rady kraje Mgr. Zuzana Stöcklová-Jentschke a MVDr. Václav Beneš, primátor města Kladna ing. Dan Jiránek, jeho první náměstek Bc. Zdeněk Syblík, starosta Vinařic Jiří Protiva a další hosté.Než průvodci rozvinuli zelenou stuhu, která spolu s černými hornickými uniformami složila dohromady tradiční hornické barvy,...


si hejtman Rath jako první vyzkoušel největší z herních prvků - terény.


V krátkém projevu před přestřižením pásky, jímž mělo být hřiště symbolicky otevřeno, pan hejtman řekl, že hřiště je prvním krokem k oživení celého areálu a jak doufá, brzy budou i s využitím peněz z Regionálního operačního programu následovat další proměny skanzenu.


Stříhání stuhy se pak za asistence hostů ujaly děti z mateřské školy ve Vinařicích.A hned poté se vydaly hřiště vyzkoušet.
Mezitím hejtman David Rath v rozhovoru s kladenským primátorem Danem Jiránkem podotkl, že by bylo dobré, kdyby ani město Kladno nezapomínalo na Hornický skanzen Mayrau a podpořilo některé jeho aktivity. Primátor Jiránek konstatoval, že město bude určitě se skanzenem spolupracovat při přípravě tradičního setkání hornických měst, které se v roce 2013 uskuteční v Kladně.


Hosté i děti z mateřské školy si pak v prostorách tzv. cechu poslechli koncertní vystoupení pěveckého souboru Sluníčko ze Základní školy v Moskevské ulici v Kladně, vedeného Jitkou Moučkovou.


Po jeho skončení předseda Klubu přátel hornických tradic - Kladno ing. Michalička předal hejtmanu Rathovi děkovný dopis za podporu aktivit směřujících k uchování památky na hornickou minulost Kladenska a také švancaru, jako jeden ze symbolů hornictví.


A na děti pak ještě čekal další program, v němž vystoupil například kouzelník Ríša.


Foto © Jaroslav Vyšín, 2010
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 24.11.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.