Industriální dětské hřiště na Mayrau

První viditelnou změnou v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích po jeho převzetí do správy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně se stalo industriální dětské hřiště vybudované podle návrhu Mgr.A. Lenky Klodové PhD., která tvoří spolu s MgA. Helenou Políkovou a Mgr.A. Lucií Nepasickou dětská hřiště pod značkou Strašné dítě (Enfant Terrible).
Hřiště bylo slavnostně otevřeno 24. listopadu 2010 hejtmanem Středočeského kraje MUDr. Davidem Rathem. Výstavbu hřiště za bezmála 700 tisíc korun plně financoval Středočeský kraj.

Autorský kolektiv na Mayrau navrhl několik prvků, které připomínají atmosféru někdejšího dolu, například důlní chodby a těžní věž. Část je určena i pro vozíčkáře, kteří si tu mohou zahrát na paleontology a vyhrabat si z písku pozůstatky pravěkých zvířat.


Z dílny Lenky Klodové, Lucie Nepasické a Heleny Políkové pochází například prolézačka v podobě mamuta v Hornickém muzeu OKD v Ostravě-Landeku,


kostra Tyranosaura rexe v ZOO Praha,


industriální hřiště v Praze 7,


nebo Stezka zlobivého dítěte v Letech u Řevnic.


Jak se dočteme na jejich internetových stránkách http://www.strasnedite.cz, hřiště, zahrady a umělecké prvky značky Strašné dítě (Enfant Terrible) jsou založeny na přesvědčení, že každé místo, stejně jako každý kolektiv lidí, má specifického ducha, specifické potřeby a zaslouží si také specifický citlivý přístup při tvorbě. Hřiště vytvářejí od roku 1998 a všechna jejich díla procházejí certifikací a odpovídají příslušným normám.

Fotografie realizací převzaty z http://www.strasnedite.cz/

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.09.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.