Otisky času, které zanechala důlní činnost

Poklepáním hornickou švancarou pokřtil v pondělí 28. ledna 2008 středočeský hejtman ing. Petr Bendl knihu Otisky času, která mapuje historii dolování rud, uhlí i dalších nerostů na území Středočeského kraje.


Knihu napsal autorský kolektiv pracovníků muzeí zřizovaných Středočeským krajem a dalších odborníků pod vedením ředitele Hornického muzea v Příbrami Josefa Velfla.

Text o Kladensku a Slánsku napsal Jiří Kovařík ze Strojíren Poldi a doplnil ho Zdeněk Kuchyňka z našeho muzea. Fotografie k tomuto textu jsou z muzejního fotoarchivu a od Jaroslava Vyšína.

Křtu v Infocentru Středočeského kraje v Husově ulici v Praze se zúčastnila radní pro oblast kultury Jiřina Pospíšilová a vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Jiří Skalický.

Šťastné vykročení přišli knize popřát i další pracovníci krajského úřadu a zástupci muzeí a dalších institucí zřizovaných krajem.

Kniha je v prodeji v našem muzeu za 280,- Kč.

Foto © Zdeněk Kuchyňka

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 29.01.2008. Verze pro tisk. O úroveň výše.