Proč letos slavíme dvě výročí muzea?

Na rozdíl od řady regionálních muzeí, která vznikla díky sbírání předmětů pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895, vznik kladenského muzea souvisí s prudkým nárůstem počtu obyvatel ve druhé polovině 19. století. Protože tomuto počtu už nestačil malý v jádře gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie na kladenském náměstí, rozhodlo vedení města o stavbě kostela nového. A když v roce 1897 začalo bourání staré stavby, bylo potřeba někam uložit cenné sochy a obrazy ze starého kostela, s nimiž se už do toho nového nepočítalo. A tak jsme se podle informace jednoho z našich předchůdců profesora Josefa Žofky domnívali, že muzeum v Kladně vzniklo v roce 1899.

Náměstí v Kladně se starým kostelem před rokem 1897

V loňském roce ale v článku v Poslu z Budče historik Karel Drvola uvedl, že Středočeský živnostník z 25. června 1910 napsal: "rada král. hor. města Kladna usnesla se ve svém sezení, konaném dne 10. t. m., aby se přistoupilo ku zřízení a otevření městského musea, a aby se k účelu tomu použilo prozatím místností v přízemí levého křídla městské radnice, do té doby různým úřadům k užívání propůjčených". Zároveň se městská rada v čele se starostou Jaroslavem Hruškou obracela k obyvatelstvu, apelujíc na "lásku a příchylnost obyvatelstva k městu", s žádostí, aby "každý, kdo má ve svém majetku předměty, které by se hodily k zařazení do sbírek musejních z jakéhokoliv důvodu, tyto sbírkám těm daroval, aneb je alespoň k vystavení s výhradou svého práva vlastnického a disposičního svěřil".

Pohled do chodby zámku s nově instalovanou expozicí v roce 1935

A protože nechceme zavrhnout tvrzení ani jednoho z obou autorů, připomínáme si letos dvě muzejní výročí - takže našemu muzeu je buď rovných sto let, anebo dokonce 111 let.
Pokud se o historii našeho muzea chcete dovědět více, klikněte zde.

A zde se můžete podívat na fotografie z vernisáže:

Důvody, proč se výstava jmenuje Dvě muzejní výročí, shrnul v úvodu ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka.
A protože jsou v její první části především obrazy a sochy ze starého kladenského kostela, kvůli jehož zbourání muzeum vzniklo, je na výstavě i koutek umožňující návštěvníkům zjistit, jestli poznají alespoň některé světce, jejichž sochy, či obrazy jsou ve stálé expozici muzea a na této výstavě. Pokud správně určí atributy světců a světic a složí skládanku, dozvědí se více o jejich životě.A protože muzeum nese jméno jednoho z významných kladenských muzejníků Antonína Sládečka, mohou návštěvníci výstavy nahlédnout i do jeho pracovny, kde se A. Sládeček mimo jiné věnoval i uspořádání numizmatické sbírky.


Protože výstava nabízí i pohled do "muzejní kuchyně", je tu připraven testík v poznávání starých nástrojů a určování, které předměty patří a které nepatří do muzejních sbírek.


Foto © Jaroslav Vyšín

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 18.06.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.