Historie muzea

Impulsem ke vzniku muzea bylo zbourání kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně roku 1897. Předměty pocházející z tohoto kostela se následně staly základem muzejních sbírek. Sbírky byly nejprve vystaveny na radnici a po několikerém stěhování pro ně město zakoupilo od břevnovských benediktinů kladenský zámek. Podnět k tomu dal bývalý řídící učitel Antonín Sládeček, který se stal prvním ředitelem muzea. Otevření muzea v roce 1935 u příležitosti Kladenských výstavních trhů se ale nedožil. Muzeum ale od té doby až do 50. let minulého století neslo jeho jméno Sládečkovo městské muzeum v Kladně. Jako kustodi v něm působili významní vlastivědní pracovníci dr. Josef Žofka a řídící učitel Josef Švejda. Po roce 1948 nastala postupná proměna muzea v muzeum průmyslového Kladenska s důrazem na dělnické hnutí. Od roku 1990 hledalo muzeum svoji novou tvář. Po zániku okresních úřadů se jeho zřizovatelem stal Středočeský kraj a od 1. 1. 2003 muzeum změnilo název na Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Z rozhodnutí rady města Kladna muzeum opustilo dříve užívané prostory v zámku a sousední budově tzv. Josífky a sídlí v čp. 1375 v Huťské ulici.

O historii muzea se můžete dozvědět ještě více.

O stěhování muzea v r. 2008 se dočtete zde.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 17.08.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.