Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září 2015

I letošním už 11. Svatováclavským slavnostem na Budči přálo počasí, což se příznivě projevilo na počtu návštěvníků. Vzhledem k tomu, že se nejrůznější aktivity odehrávaly na téměř celé ploše akropole budečského hradiště, která má 3,3 hektaru a neplatí se vstupné, je obtížné přesně určit, kolik lidí se během dne na Budči vystřídalo. Ale podle toho, že placené parkování v obci Zákolany využilo o třetinu více automobilistů, se lze domnívat, že přišlo oproti loňsku i o tolik víc malých a velkých návštěvníků, tedy kolem 3000.


Už tradičně program zahájila skupina historického šermu Thorax z Kladna.Rytířské souboje sledovaly i dívky.

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně využilo kostýmů a dalšího vybavení, které bylo pořízeno díky grantu firmy LEGO Production, a nabídlo zájemců pohled do života na raně středověkém hradišti.
Průvodci byli oblečeni do replik dobových oděvů...bylo možno si vyzkoušet mletí obilí, což byla dost velká námaha...


a seznámit se s tím, jak se na Budči učil psát budoucí světec Václav.I letos provázel návštěvníky doyen budečského průvodcovského sboru Karel Fryč, který zanedlouho oslaví 80. narozeniny.


Muzeum také nabídlo ve svém stánku nové publikace 32. číslo sborníku Posel z Budče a nedávno vydanou knihu kolektivu autorů Střední Čechy, kolébka národních patronů.


V programu nechybělo ani divadelní představení Rozárčina postýlka souboru Divadla 21 z Prahy.


V dílničkách bylo možno si vyzkoušet dovednost například při vytvoření hezké okaté myšky, která se po vyrašení obilí stane ježkem:)Nechyběl tu ani kovář, který patřil už v raném středověku k důležitým řemeslníkům. Bez jeho dovednosti by nebylo nejen nejrůznější nářadí, ale ani koně by nemohli pořádně jezdit, protože by nebyl nikdo, kdo by dokázal vyrobit podkovy.


Zajímavou atrakcí pro ty, kdo mají rádi adrenalinovou zábavu, byla jízda na sudu...


končící ovšem velkým pádem.


Už tradičně přijel pozdravit přítomné kníže Václav s kněžnou Ludmilou a svou družinou.Uvítali ho starostka obce Lucie Wittlichová, hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a senátor Jiří Dienstbier.


Kníže Václav pak připil přítomným na zdraví a zatančil si s dámami ze své družiny.
Soubor Regii Caroli regis pak ještě předvedl živé obrazy ze života sv. Václava a sv. Ludmily ilustrující to, co o nich vyprávějí naše nejstarší legendy.


Program letošních Svatováclavských slavností na Budči uzavřel koncert duchovní hudby v rotundě sv. Petra a Pavla.

Foto © J. Vyšín, OÚ Zákolany a Z. Kuchyňka, 2015
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 02.10.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.