Zahájení oslav 1100 let budečské rotundy

V neděli 26. června 2005 začaly oslavy 1100 let budečské rotundy sv. Petra a Pavla.


Předzvěstí slavnostního odpoledne byla výstava historických fotografií, pohlednic a dalších dokumentů, kterou v přísálí restaurace U Libuše připravil zákolanský starosta Vladimír Černý.


Výstava, tentokrát připravená naším muzeem, čekala na účastníky oslav i v kapličce sv. Isidora v Kovárech.


Poutníky, kteří se vydali od kapličky sv. Isidora k rotundě na Budči, přivítal administrátor farnosti Budeč - Kováry Jaroslav Ptáček, OCr. a požehnal jim P. Vladimír Slámečka, OP z Pardubic.


Texty, které se četly při jednotlivých zastávkách procesí, vybral literární historik Miloš Sládek, hudební doprovod připravil Michael Pospíšil.


P. Vladimír Slámečka v kázání mimo jiné připomněl, že v 1100leté budečské rotundě, v níž se dostalo vzdělání sv. Václavu, se dotýkáme samotných kořenů našeho křesťanství.


Po mši představil ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka knihu Budeč: 1100 let, která byla k letošnímu jubileu vydána.


Zahájení oslav se zúčastnil i kladenský primátor Dan Jiránek, který z fondu primátora významně přispěl na vydání uvedené knihy.


Účastníci oslav si mohli knihu nejen koupit, ale i dát si ji podepsat jejími autory, např. archeoložkou Andreou Bartoškovou, nebo universitním profesorem Jiřím Slámou.


Tečku za odpoledním programem v rotundě sv. Petra a Pavla udělal soubor Ritornello s uměleckým vedoucím Michaelem Pospíšilem.


V Zákolanech, v Kovárech a na Budči 26. června 2005 fotografoval © Jaroslav Vyšín, SVMK

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.10.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.