Ze skanzenu se stěhoval buchar vodního hamru

Z kovárny hornického skanzenu se stěhoval buchar vodního hamru, který původně pocházel z dílny v Pňovicích blízko Skuhrova u Rožmitálu. Ve skanzenu byl uložen po dobu rekonstrukce budovy Národního technického muzea v Praze a návštěvníci si ho mohli prohlédnout při kovářských akcích ve skanzenu.Hamernická dílna v Pňovicích byla v provozu do roku 1952 a specializovala se vedle zemědělského nářadí především na lopaty. Hamr měl tři vodní kola, z nichž jedno hnalo tento těžký nadhazovací buchar v dřevěných sloupech. Z hřídele velkého bucharu byly klikou hnány pákové nůžky ke stříhání za tepla. Buchar je v NTM od roku 1966, byl nejdříve vystaven ve vstupní hale muzea a v roce 1981 byl přestěhován do expozice Dějiny železa. Na Dole Mayrau byl vystaven od roku 2008. Vodní hamr v současné době putuje na konzervování a vrací se zpět do nově připravované expozice, kde bude instalován v prostoru hamernické dílny.

Zatím opuštěný prostor v kovářské dílně.

Text a foto Tomáš Voldráb.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.05.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.