Šišky a Antonín Roubal

Program zahrnuje prohlídku výstavy a práce s pracovním listem.

První výstava - Inspirující krása šišek jehličnanů celého světa - představuje na 150 druhů šišek ze soukromé sbírky dr. Petra Štorcha. Sběratel je původní profesí geolog a paleontolog. Na sbírce je vidět systematický přístup, zajímavé je také pozorovat rozšíření jehličnanů z hlediska vývoje Země. Výstavu doplňují velkoformátové fotografie biotopů jehličnanů a k tomu krásné vědecké ilustrace paní Lídy Businské. Autorka kreseb pracuje v Ústavu experimentální botaniky, ilustruje botanickou a dendrologickou odbornou literaturu a také včelaří.

Výstavou - S Antonínem Roubalem za květenou Kačáku - se bude možné přiblížit životu a dílu kladenského botanika A. Roubala, který je dobře znám zejména odborné veřejnosti. Byl znamenitým znalcem kladenské květeny a v sedmdesátých letech minulého století působil jako kurátor v herbářích Univerzity Karlovy v Praze. V této výstavě nalezneme především fotografie, osobní i odbornou korespondenci, herbářové listy, vzpomínky od kolegů, články o A. Roubalovi v literatuře či osobní pomůcky při sběru.

Pracovní list pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ (pdf 747 kB)

Odkaz na stránku výstavy


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 28.02.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.