Inspirující krása šišek ... / S Antonínem Roubalem ...

20. ledna až 25. března 2012

Reportáž z vernisáže 19. 1. 2012 v 17:00

Dvě výstavy o přírodě:

INSPIRUJÍCÍ KRÁSA ŠIŠEK JEHLIČNANŮ CELÉHO SVĚTA

exponáty ze sbírky RNDr. Petra Štorcha | kresby Ludmily Businské | fotografie

S ANTONÍNEM ROUBALEM ZA KVĚTENOU KAČÁKU

život a dílo kladenského botanika | aktuální stav flóry v nedaleké rekreační oblasti

Tato výstava vznikla v rámci projektu "Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu" podpořeného grantem Ministerstva kultury ČR č. DE06P04OMG006.

Roubalův kladenský herbář - elektronickou verzi této výjimečné herbářové sbírky jsme zpřístupnili na našich stránkách.


Výstavy zahájil Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v letech 2003 až 2009.

Koncertní vystoupení Terezie Švarcová (zpěv) a Pavla Rejhonová (klavír).


Výstavy byly finančně podpořeny dotací z prostředků Statutárního města Kladna.

Partneři:

Mediální partneři:

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 06.02.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.