Hodnocení soutěžních snímků

Porota složená z fotografů a zástupců pořádajících organizací zasedla dne 8. prosince 2005 a vyhodnotila všechny do soutěže zaslané snímky. Tříčlennou porotu tvořili Jiří Hanke (fotograf), Vladislav Jadwiszczok (Komise Rady města Kladna pro životní prostředí) a Lukáš Krinke (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně). Náročnou práci poroty při výběru vítězných snímků zachycují následující fotografie:

Fotografoval Jaroslav Vyšín

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 19.01.2006. Verze pro tisk. O úroveň výše.