Výstava soutěžních fotografií na téma Příroda Kladenska

Na chodbě kladenského zámku byly ve dnech 13. ledna až 12. února 2006 vystaveny fotografie zaslané do soutěže "Příroda Kladenska", vyhlášené v roce 2005 Komisí Rady města Kladna pro životní prostředí a naším muzeem.

Vyhlášením této soutěže jsme chtěli dát nejširší veřejnosti impulz k objevení a zachycení nedoceněných krás kladenských lesů, luk, polí a jejich obyvatel, ale i sídlištních trávníků nebo průmyslových areálů, v nichž se příroda začíná také pomalu hlásit o slovo.

Odezva fotografů - amatérů byla nečekaná. Celkem se zúčastnilo 82 autorů, kteří do soutěže přihlásili 512 fotografií, a tak rozhodování poroty nebylo vůbec snadné. Prohlédněte si vítězné snímky, na nichž se porota nakonec usnesla. Ceny vítězům byly předány na vernisáži výstavy, která proběhla 12. ledna 2006 v zámku a z níž Vám přinášíme fotografickou reportáž.

Vernisáž uvedli svým projevem Vladislav Jadwiszczok z Komise Rady města pro životní prostředí (druhý zleva) a Ing. Radovan Víta, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna (uprostřed).


Ceny vítězům v mladší kategorii předával ředitel našeho muzea PhDr. Zdeněk Kuchyňka.

pan Caithaml převzal cenu za svého syna Jakuba (1. místo), který se nemohl slavnostního vyhlášení zúčastnit


Míša Maroušková (2. místo)


Martin Libotovský (3. místo)


Předseda Komise rady města Kladna pro životní prostředí, pan Vladislav Jadwiszczok, předal ceny vítězům v kategorii 16 a více let.

Tomáš Rys (1. místo)


Martin Korelus (2. místo)


Ladislav Sucharda (3. místo)


Pan Tomáš Kutil, zástupce firmy A centrum Kladno, která sponzorovala ceny pro vítěze, předal dalším oceněným autorům čestná uznání za jejich fotografie.

místo paní Marty Schneiderové převzala ocenění její dcera


Magdalena Koryntová


Mgr. Jana Kindlová


Ladislav Sucharda


Jaroslav Zelenka


HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH FOTOGRAFIÍ

VÍTĚZNÉ SNÍMKY

VÍTĚZ DĚTSKÉ KATEGORIE

Partneři soutěže:

Fotografoval Jaroslav Vyšín

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.11.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.