Putování za drobnými památkami pod Budčí

V pondělí v den svátku Mistra Jana Husa představili v Zákolanech veřejnosti dvě restaurované drobné památky - křížek pod Budčí a pomník M. Jana Husa u sokolského cvičiště.
Ještě předtím ale byla od 12.00 připravena pro zájemce vycházka za drobnými památkami v Zákolanech a jejich okolí. Začala u kapličky v Zákolanech, na níž měl kdysi viset zvonek, na nějž se zvonilo na Staroměstkém náměstí při popravách stavovských předáků v červnu 1621. Zvonek ale, bohužel, někdo odcizil.

Zasvěceným průvodcem účastníků vycházky byl kronikář obce Vladimír Černý.
Další zastávkou bylo kamenné lože sv. Václava, kde podle tradice budoucí světec odpočívával v době, kdy se na Budči učil čtení a psaní.

Z Trněného Újezda bylo vidět i bájnou horu Říp.

A pak už na účastníky vycházky čekal křížek na okraji makového pole, z nějž ale dodnes zbyl pouze kamenný podstavec.

V Trněném Újezdě Vladimír Černý upozornil na historii jednotlivých statků.

Osudy některých jejich majitelů poznamenané kolektivizací zemědělství doplnil polistopadový starosta obce Jaroslav Černý.

V 15 hodin pak začala slavnost u křížku pod Budčí, který nechal v roce 1898 postavit František Havlík jako poděkování za záchranu života, když se zlomila oj vozu, na němž sjížděl z Budče do Zákolan. Tuto historii připomněl Vladimír Černý na základě zápisu, který byl při restaurování křížku objeven v zakopané lahvičce.

Na lavičce slavnost sledovali potomci Františka Havlíka.

O průběhu restaurování, které financovala obec Zákolany, promluvil kamenosochař Zdeněk Horák, který na opravě pracoval se svým kolegou Jiřím Remešem.

Křížek pak požehnal P. Jaroslav Ptáček, OCr., který byl až do loňského roku duchovním správcem budečské farnosti.Potom se všichni přesunuli na hřiště Sokola Zákolany, kde byl obnoven zničený pomník postavený v roce 1915 na památku M. Jana Husa. O historii pomníku promluvila předsedkyně TJ Sokol Zákolany Jarmila Hladíková.


I u tohoto pomníku promluvil P. Jaroslav Ptáček, OCr.

Obě slavnosti doprovodili zpěvem Anna Hradecká a Roman Klimt.

Foto © Zdeněk Kuchyňka, 2009

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 02.03.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.