Svatováclavské slavnosti 28. září 2005

Oslavy 1100 let budečské rotundy byly zakončeny 28. září v Den české státnosti Svatováclavskými slavnostmi, které připravilo naše muzeum ve spolupráci s Obcí Zákolany, občanským sdružením Budeč v Kovárech a Sdružením rodičů a přátel dětí při Základní škole Pod Budčí v Zákolanech. Program zahájil komponovaný pořad skupiny historického šermu Thorax z Kladna nazvaný Žoldnéři. Po jeho skončení čekal na návštěvníky přímo v rotundě koncert středověké hudby v podání souboru Neglegere. Kromě toho měli návštěvníci Budče možnost vydat se na procházku do doby sv. Václava s průvodci z našeho muzea. Život ve středověku přiblížily ukázky tradičních řemesel, například předení vlny, tkaní na stavu, paličkování krajek, vyrábění svíček, pletení košíků z loubků, hrnčířství nebo řezbářství. S výjimkou posledního řemesla si mohli všechny ostatní dovednosti vyzkoušet jak dospělí, tak i děti. Stejně jako o národní svatováclavské pouti i tento den bylo možno si zahrát šachy s obřími figurkami vyřezanými Luďkem Vondrou a uvidět vyřezávanou Křížovou cestu téhož autora. Nejmenší děti lákal i nafukovací hrad. Odpolední program zahájila přednáška Zdeňka Kuchyňky objasňující, proč v letošním roce oslavujeme 1100 let budečské rotundy, ačkoli podle historických zpráv byla postavena knížetem Spytihněvem I. spíše hned po roce 895. Poté následovalo další vystoupení skupiny historického šermu, která ale musela kvůli dopolednímu zranění jednoho z členů narychlo připravit jiný program než předvedla dopoledne. Poté následoval druhý koncert skupiny Neglegere v rotundě, kdy si publikum vyžádalo dva přídavky. Program uzavřela poslední prohlídka s výkladem o historii. Svatováclavské slavnosti byly nejvíce navštívenou akcí jubilejního roku, protože během dne přišlo z blízkého i vzdálenějšího okolí na Budeč kolem tisícovky návštěvníků.


Program byl připraven úplně pro všechny. Nejmenší děti lákal skákací hrad.


Ty větší zaujala práce řezbáře Luďka Vondry...


nebo výroba ozdob z kukuřičného šustí.


Jiní si zase sami vyrobili svíčku,...


vyzkoušeli tkaní na stavu...


nebo koupili nějakou drobnost.


Kladenská skupina historického šermu Thorax nabídla návštěvníkům prohlídku replik historických zbraní...


a předvedla líté souboje.


V rotundě pak zahrála a zazpívala skupina Neglegere.


Spokojení návštěvníci odměnili její výkon dlouhotrvajícím potleskem.


Foto © Jaroslav Vyšín a Zdeněk Kuchyňka, 2005

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 21.11.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.