Národní svatováclavská pouť na Budeč 24. září 2005

Národní svatováclavská pouť přilákala na Budeč více než dvě stovky poutníků. Hlavním celebrantem mše v rotundě sv. Petra a Pavla byl světící biskup pražský Karel Herbst. Spolu s ním sloužili mši administrátor farnosti Budeč - Kováry P. Jaroslav Ptáček, OCR. z Unhoště a P. Jaroslav Kučera z Kladna - Rozdělova. P. Ptáček v úvodu poutní mše připomněl, že každá generace vyrůstá z náruče svých předků a že krví, která nás všechny spojuje, je i ta svatováclavská. "Jubileum, které si budečská rotunda letos připomíná, tak zároveň naznačuje, že bez krve a bez obětí se nic trvalého a plodného nerodí," zdůraznil P. Jaroslav Ptáček. Biskup Karel Herbst v homílii uvedl, že sv. Václav je často připomínán pouze jako symbol státnosti, ale je to především panovník, který žil podle božích zákonů. Po mši biskup Karel Herbst, farář Jaroslav Ptáček, kladenský primátor Dan Jiránek, zákolanský starosta Vladimír Černý, ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka a člen výboru občanského sdružení Budeč Otto M. Urban přihodili symbolickou lopatu hlíny na čerstvě zasazenou lípu, která bude - doufejme - na dlouhá léta připomínat letošní oslavy 1100 let budečské rotundy. Program uzavřel koncert pěveckého sboru Královská obora, který pro tuto slavnostní příležitost nastudoval skladbu Svatý Václave od Adama Václava Michny z Otradovic.


Řada poutníků přijela na Budeč automobilem.


Oslavovaný český patron sv. Václav byl přítomen poutní mši v rotundě prostřednictvím relikviáře s ostatky.


Světící biskup pražský Karel Herbst doprovodil svou homílii i výraznými gesty.


Biskup Karel Herbst požehnal nově zasazené lípě a přihodil na její kořeny první lopatu hlíny.


Jako druhý tak učinil P. Jaroslav Ptáček,...


poté kladenský primátor Dan Jiránek,...


po něm zákolanský starosta Vladimír Černý,...


dále ředitel našeho muzea Zdeněk Kuchyňka...


a jako poslední z čestných hostů Otto M. Urban.


Definitivní úpravu už bez diváků provedli Lukáš Krinke a Josef Vermach.


Závěr oficiální části Národní svatováclavské pouti patřil pěveckému sboru Královská obora.


Poutníci si ale ještě mohli zahrát šachy...


a také koupit nové číslo Posla z Budče a Budečské rozhledy, vydané občanským sdružením Budeč.


Foto © Jaroslav Vyšín, 2005

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.10.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.