Název a znak Kladna

Při povýšení na městečko v roce 1561 udělil král Ferdinand I. Kladnu mimo jiné i městský znak. V jeho jedné části je polovina znaku majitelů kladenského panství Žďárských ze Žďáru, tedy půl stříbrné orlice na modrém poli, a v druhé polovině rys v přirozených barvách, který symbolizoval polohu městečka uprostřed lesů. Tu dokládá i samotné jméno města: Kladno = místo kladné, tedy takové, kde se těží dřevo.
Stříbrné hornické nářadí (želízko a mlátek) ovázané zlatou stužkou přidal v roce 1914 ke znaku Kladna po povýšení na královské horní město císař František Josef I.
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 12.10.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.