Úspěšný renesanční politik Jiří Žďárský

V roce 1557 zdědil Kladno po svém zemřelém bratru Jiří Žďárský ze Žďáru, do té doby pán na Dobré. Při příchodu do Kladna měl Jiří Žďárský za sebou už slušnou vojenskou kariéru. Na začátku čtyřicátých let bojoval v císařském vojsku jako praporečník rejtarů proti Turkům v Uhrách. V roce 1546 pak byl velitelem slánské vojenské hotovosti, která měla s králem Ferdinandem I. v čele bojovat proti protestantům v říši. Část české zemské hotovosti ale vojenské tažení do ciziny odmítla. Jiří Žďárský se za nastalé situace dokázal výborně zorientovat a zůstal věrný králi Ferdinandovi. Po porážce povstání byl pak mezi těmi, kteří se těšili králově přízni.

Jeho nejvýznamnějším činem ve prospěch Kladna bylo, že dosáhl u Ferdinanda I. povýšení dosavadní vsi na městečko. Majestátem z 22. prosince 1561 panovník udělil Kladnu statut městečka se znakem a právem pečetit zeleným voskem. Ve městě se mohly konat každé pondělí trhy a kromě toho ještě dvakrát do roka osmidenní trhy. Obyvatelé městečka si mohli zřídit samosprávu a postavit hradby. K tomu druhému ale nikdy nedošlo.

Jiří Žďárský také dokončil přestavbu Hořejší tvrze na pohodlnější renesanční zámek a na místě Dolejší tvrze nechal postavit pivovar. Kladenští měšťané pak byli nuceni odebírat pivo z panského pivovaru. Na druhou stranu jim ale Jiří povolil stavbu radnice a schválil samosprávu v čele s purkmistrem. Dbal také o duchovní život a nechal zvýšit samostatně stojící zvonici u kostela na náměstí, dal na ní vybudovat ochoz a umístit hodiny a hlavně daroval spolu se svou manželkou kostelu velký zvon, který ulil jeden z nejproslulejších zvonařů Brikcí z Cimperka.

V posledních letech svého života se Jiří Žďárský přestěhoval do Prahy, aby byl blíž císařskému dvoru. Vedly ho k tomu i zdravotní důvody. V Praze o něj pečovali jezuité, kteří nedlouho před tím přišli do hlavního města a založili tam svatoklimentskou kolej. 17. května 1574 sepsal Jiří Žďárský závěť, v níž - protože neměl dědice - odkázal většinu statků svému staršímu bratrovi Janovi, který jako vdovec žil na Kladně. Jiří Žďárský ze Žďáru zemřel týden po sepsání závěti. Jeho tělo bylo převezeno do Kladna a pochováno pod nádherným figurálním náhrobkem z červeného mramoru před oltářem v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dnes je náhrobek zazděn v předsíni nového kostela.

Honosný náhrobek Jiřího Žďárského ze Žďáru v kladenském kostele. Foto Jaroslav Vyšín.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 06.09.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.