Expozice, výstavy a přednášky

Stálá expozice

Expozice muzea je rozdělena do tří částí. V části Pravěk Kladenska jsou prezentovány vybrané archeologické nálezy z regionu od mladší doby kamenné do doby hradištní. V části Od tvrzí k baroknímu zámku je představeno období od založení vsi Kladno po působení břevnovských benediktinů. Vystaveny jsou zde modely panské tvrze a renesančního zámku, které stály na místě zámku dnešního, cechovní památky a především předměty ze zbouraného kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla, které se staly základem sbírek kladenského muzea na koci 19. století. V další místnosti se nachází poslední tematický celek s názvem Od městečka ke královskému hornímu městu a tento přibližuje vývoj města od nálezu uhlí do počátku 20. století. Návštěvníci si zde prohlédnou např. model vysokých pecí, městské veduty, památky na vznikající spolkovou činnost, ale také modelovou hornickou kuchyni.


Krátkodobé výstavy

Krátkodobé výstavy se týkají různých témat z oborů historie, přirodovědy, výtvarného umění aj. Snažíme se, aby byly zajímavé pro různé generace, tudíž je doplňují hry, soutěže nebo workshopy. Aktuálně můžete navštívit nebo jsou chystány tyto výstavy:


VÁCLAV JUNEK - Z KLADNA AŽ NA KONEC SVĚTA

Termín výstavy: do 7. 1. 2024

Výstava o tvorbě a životě malíře a kladenského rodáka Václava Junka uspořádaná ke 110. výročí jeho narození. Srdečně vás zveme na vernisáž, která se uskuteční 29. 6. 2023 od 17:00.


VÝSTAVA PAT A MAT… A JE TO!

Termín: 3. 11. 2023 - 7. 1. 2024

Interaktivní výstava vás zavede do světa dvou pověstně nešikovných kutilů, pro které není žádná komplikace překážkou! Informace pro návštěvníky: V dopoledních hodinách probíhají ve výstavě prohlídky školních skupin. Z důvodu komfortnosti doporučujeme pro návštěvu využít odpolední otevírací dobu od 13:00 do 17:00.

Výstava je ve dvou výstavních místnostech navržena formou herních koutků pro děti, dále si zde můžete zkusit rozpohybovat vlastní film na optickém přístroji či prohlédnout loutky Pata a Mata.


Stálá nabídka volnočasových aktivit

PERMONÍKOVA PROCHÁZKA CENTREM KLADNA

Volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi. Zdarma ke stažení včetně návodu. Hra je součástí naší stálé nabídky.


ŠPACÍR KLADNEM

Online průvodce historickými podobami našeho města prostřednictvím fotografií ze sbírek muzea! Více než 70 fotografií!

Součástí procházky je také hra, na jejímž závěru najdete tajnou schránku a v ní malé překvapení.


Virtuální výstavy a zajímavosti z našich sbírek

ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA V KLADNĚ


VÝSTAVKA PŘÍRŮSTKŮ DO SBÍREK


VÝROČÍ 150 LET OD POVÝŠENÍ KLADNA NA MĚSTO


VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ POHLEDNICE


ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ZVYKY NA KLADENSKU A SLÁNSKU


SVOBODNÉ VOLBY 1990


NEŽ ROZKVETLY ŠEŘÍKY


1. MÁJ


VELIKONOCE 2020


NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠÍ NUMIZMATICKÉ SBÍRKY


Přednášky a cestopisy

Každý rok můžete v multifunkčním sále muzea navštívit cca deset odborných přednášek, případně autorských čtení. Přednášky se týkají především regionální historie, přírodovědy, ekologie a výtvarného umění. Mezi přednášky bychom mohli zařadit také cestopisná promítání skautského střediska Orion Kladno a názvem Bio Orion. Vyprávějí zde cestovatelé o svých výletech do nejrůznějších končin světa.


Pobočky

Navštivte také pobočky muzea… zejména unikátní industriální památku Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, několikrát ročně zpřístupňovaný vojenský bunkr u Bratronic nebo si s našimi průvodci prohlédněte národní kulturní památku hradiště Budeč s nejstarší stojící stavbou v ČR, rotundou sv. Petra a Pavla. Zde se můžete podívat na stručnou videoprezentaci od Czech-American TV.


Chcete-li se pravidelně dozvídat informace o pořádaných výstavách a aktuálním dění v muzeu, přihlašte se do našeho adresáře.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.11.2023. Verze pro tisk.