Kladenský typograf Josef Cipra mladší (1931-2021)

Dne 8. listopadu 2021 zemřel kladenský tiskař Josef Cipra mladší. Narodil se 11. srpna 1931 do rodiny stejnojmenného tiskaře, který od roku 1947 vydával bibliofilskou edici Kladenský lis. V závěru svých vzpomínek ve sborníku Dílo pilných rukou Josef Cipra st. uvedl: "Přeji si, aby tisk přinesl hodně příjemných zážitků i mému synovi - doufám nástupci v díle." Syn měl sice poněkud jiné zájmy než jeho otec, propadl kopané a stolnímu tenisu, ale když se v patnácti letech rozhodoval, co bude dál dělat, zvolil po vzoru otce vyučit se sazečem. Vyučil se v tiskárně Cíl v Kladně a pracoval tam v ruční sazárně. Po návratu z vojny v roce 1954 se vrátil do Středočeských tiskáren, provoz Kladno, kde pracoval jako strojový sazeč. V letech 1964-1969 absolvoval večerní střední průmyslovou školu grafickou v Praze, od roku 1974 pracoval jako mistr v ruční a strojové sazárně a o čtyři roky později se stal vedoucím provozu v kladenské tiskárně Na Stráni. Zároveň chodil otci vypomáhat tisknout na ručním lisu. Po jeho smrti musel dotisknout rozdělanou knihu Miluše Vránové Zahrada s kresbami Václava Junka. A poté pokračoval ve vydávání krásných tisků se značkou Kladenský lis, kterou pro něj vytvořil jiný kladenský rodák Cyril Bouda.

Celkem vytiskl Josef Cipra mladší na ručním lisu sedm desítek bibliofilií.

Po sametové revoluci nastal útlum zájmu o krásnou knihu, lidé se začali chovat tržně. Také Josef Cipra mladší po odchodu do důchodu v roce 1992 začal podnikat. Ve své vlastní tiskárničce, zřízené v garáži kromě bibliofilských tisků tiskl různé komerční tiskopisy, vizitky, pozvánky apod., už ne na ručním lisu, ale na stroji Grafopress. Tiskl také linoryty Zdirada Čecha (mimo jiné i první sady vstupenek na Budeč) a akademické malířky Renaty Kaiserové. Knížečky, které mají uměleckou hodnotu, tiskl na zakázku a bylo jich velmi málo. Patří sem dílko: Jak prorok Eliáš poznal přítomnost Hospodinovu z roku 1993, které bylo celé vyřezané do lina Zdiradem Čechem. Manželka uměleckého keramika Jaroslava Podmola z Mnichovic vydala v roce 1996 knihu Jaroslav Podmol - Úvahy, dopisy, vzpomínky. Zlínští bibliofilové vydali k 120. výročí narození básníka Guillauma Apollinaira Dopisy pro Madeleinu a Lou. Soubor 12 původních dřevorytů Zdeňka Mézla k bajkám I. A. Krylova vytiskl Josef Cipra pro Galerii Ikaros Antik ve Slaném v roce 2002.

Díla obou tiskařů Josefa Cipry st. a Josefa Cipry ml. byla vystavena v kladenském zámku v červnu 1984 na výstavě Josef Cipra - ruční tisk - tisky z Kladenského lisu. V listopadu 2001 pak byly v Zámecké galerii města Kladna na výstavě Kladenský rodák Cyril Bouda vystaveny i tisky z Edice Kladenský lis s Boudovými ilustracemi. A v roce 2010 bylo jejich dílo představeno ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně na výstavě Literární záře nad Kladnem. V současné době je v našem muzeu na výstavě Známková tvorba Cyrila Boudy vystaven Ciprův bibliofilský tisk Adolfa Branalda Od tatranského sokola k benátskému ovocnáři, věnovaný této části Boudovy tvorby.

Josef Cipra (vpravo) s Helenou Boudovou na výstavě Ilustrátor Cyril Bouda v našem muzeu v září 2011. Foto J. Vyšín.


S využitím článku Libuše Ciprové Slovo za slovem sázel jsem a objevoval krásu z Posla z Budče č. 21 z roku 2004 připravil Zdeněk Kuchyňka.
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 19.11.2021. Verze pro tisk. O úroveň výše.