Permoníci na procházce

Zprostředkujeme dětem zábavnou formou první seznámení s historickým centrem města. Prostřednictvím řady úkolů zjistíme, jak vypadalo Kladno dříve, kde byla první kladenská škola, jaká zvířata má naše město ve znaku nebo proč je nad vstupem do Infocentra zlatá koruna. Na dobových fotografiích budeme porovnávat minulost se současností a především zjistíme, jak se jmenují dva permoníci, kteří nás budou provázet na naší cestě.

Začátek procházky: před zámkem Konec procházky: u kaple sv. Floriana

Délka programu: 1-1,5 h

Cena: 50 Kč/žák, pedagog zdarma

Návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast Vzdělávací obsah učivo
1. stupeň
Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme, Lidé a čas minulost a současnost obce, kulturní a historické památky města, významné události, proměny způsobu života, minulost kraje a předků

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.08.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.