*Vánoční trhy *

K předvánočnímu období patřily ve městech vánoční trhy, na nichž se prodávaly vánoční stromky, především smrčky a výjimečně i jedle, teprve za druhé světové války se podle pamětníků začaly objevovat i borovičky. Venkované pochopitelně vánoční stromky z města nevozili, ale kupovali je od hajného přímo z lesa.


Vánoční trhy na Náměstí starosty Pavla v Kladně v roce 2015. Foto Z. Kuchyňka.

Zvyk zdobit vánoční stromeček je u nás až poměrně pozdního data. Obvykle se spojuje s rokem 1812 a ředitelem Stavovského divadla Liebichem, který uspořádal pro své přátele oslavu Štědrého dne u ozdobeného stromku. Kromě stromků bylo možno na vánočním trhu koupit i jmelí, zelené nebo obarvené na zlato, zlacené a stříbřené šišky, černé a červené "františky", které prodavači zapalovali, aby ukázali, že ty jejich voní nejpěkněji.


Vizitka ze známého pražského fotoateliéru Jindřicha Eckerta z roku 1900.


Vánoční pohlednice s ozdobeným stromkem (1920 a 1918)

Vánoční stromky se původně buď věšely na strop špičkou dolů, nebo se stavěly do dřevěného podstavce ve tvaru kříže a neodmyslitelně k němu patřily rozsvícené svíčky jako symbol věčného světla z Betléma. Později přibývaly další ozdoby - sušené ovoce, malá červená jablka ("panenskáče"), cukrovinky, pozlacené ořechy, papírové řetězy slepované škrobem, ozdoby ze slámy, brambor a jiných přírodních materiálů. Skleněné ozdoby, bez kterých si dnes prakticky vánoční stromeček nedokážeme představit, jsou nejmladší, jejich vznik spadá přibližně do šedesátých let 19. století. Byly to nejprve ozdoby ze skleněných vinutých perlí (často ve tvaru figurek a zvířátek), mačkaného skla i foukaných perlí (korálkové ozdoby). Od 20. letech minulého století se začíná rozvíjet tradice ručně vyráběných foukaných skleněných ozdob, které dnes představují nejvýznamnější položku v sortimentu všech vánočních ozdob vůbec.


Vánoční ozdoby z korálků a foukaného skla, 30. léta 20. stol. Ze sbírky SVMK.

Ozdoby ze skleněných perlí, 30. léta 20. stol. Ze sbírky SVMK.

Ozdoby z 40. let 20. stol. Ze sbírky SVMK.

Foukané skleněné ozdoby z 50. let 20. stol. Ze sbírky SVMK.

Ozdoby z 60. let 20. stol. Ze sbírky SVMK.

Ozdoby z 60. a 70. let 20. stol. Ze sbírky SVMK.

Zvyk zavěšovat do místnosti jmelí k nám z anglosaského světa pronikl až na přelomu 19. a 20. století. Jeho prodej na trhu ve Slaném doprovázela ve 20. letech kořenářka z Řevničova radami o užívání jmelí ("mejlí") jako prostředku pro zažehnání všech nemocí. Kousek jmelí nošený v peněžence měl zajistit peníze. A pokud se chtěl člověk oženit, měl zavěsit jmelí do místnosti, celý advent myslet na nevěstu a do roka ho čekala svatba.

Prodej jmelí na vánočních trzích v Kladně v roce 2019. Foto Z. Kuchyňka.

Samostatná Československá republika dodala předvánočnímu období ještě jeden symbol - vánoční strom republiky. Ten se od roku 1926 vztyčoval na Wilsonově náměstí v Kladně (dnes Náměstí Starosty Pavla) pod Mariánským sousoším. Akce organizoval Československý červený kříž, Okresní péče o mládež a Severočeská jednota a u vánočního stromu republiky koncertovaly Kladenská filharmonie, Středočeská filharmonie a hornické kapely. Při koncertech probíhaly na náměstí veřejné sbírky, jejichž výsledek byl každý den oznamován. V roce 1927 tak bylo vybráno 18.000 Kč, které byly určeny na pomoc sirotkům a nemocným dětem. Stejně jako měla být po roce 1948 zapomenuta masarykovská první republika, přestaly se stavět i vánoční stromy republiky. Tento zvyk se nakrátko obnovil v období pražského jara na konci 60. let, ale normalizaci 70. let už nepřežil.


Vánoční strom republiky na Wilsonově náměstí v Kladně v roce 1928. Foto ze sbírky SVMK.

Výzdoba připomínající svou vnější podobou tradici vánočních stromů republiky se tak objevila až po roce 1989 - nejdřív v Kladně a v roce 1999 i ve Slaném. A od roku 2001 je na kladenském náměstí Vánoční strom splněných přání, jehož prostřednictvím dostávají dárky děti z dětských domovů na Kladensku.


Rozsvícený Vánoční strom splněných přání na náměstí v Kladně v roce 2009. Foto Z. Kuchyňka.


Vánoční strom na Masarykově náměstí v Slaném. Pohlednice z roku 2013

ZPĚT

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.11.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.