Seskokem seskok!

Kde: Muzeum Nové Strašecí

Kdy: 25. června – 6. září 2020


Výstava historických velocipedů s názvem Seskokem seskok! si pro Vás připravilo Muzeum T.G.M. Rakovník ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně. Cílem výstavy je představit počátky cyklistiky na Rakovnicku, Slánsku a Kladensku, a připomenout tehdejší průkopníky dnes již běžného sportu.

Dějiny cyklistiky se i zde začaly psát v 80. letech 19. století, kdy na místních cestách a silnicích bylo možné potkat první odvážné jezdce na vysokých kolech např. od pražské firmy Jana Kohouta, slánského Viléma Michla či kladenského Karla Hlavsy.

Postupem doby začaly vznikat Kluby velocipedistů, jejichž členové se zasazovali o šíření nového sportu, přičemž mezi ty nejaktivnější se řadily "Klub velocipedistů ve Slaném" a "Klub velocipedistů v Kladně", založené shodně v roce 1887. Jen o tři roky později se k nim připojil "Klub velocipedistů Rakovník", jehož prvním předsedou byl zvolen továrník a pozdější purkmistr Josef Čermák, místopředsedou pak Josef hrabě Wallis. V Novém Strašecí slyšíme o prvních snahách o vznik klubu velocipedistů již v roce 1885, úspěšný byl ale až pokus z let 1895-1896 pod vedením místního lékárníka p. Kuchyňky. Kolo se i díky jejich zásluze pomalu začalo stávat běžným dopravním prostředkem. Po 1. světové válce na zmíněné kluby velocipedistů úspěšně navázaly zejména "Klub cyklistů Rako Rakovník" a "Klub českých cyklistů Nové Strašecí", oba shodně založené v roce 1922.

Mezi vystavenými exponáty najdete například pravý "kostitřas" ze 70. let 19. stol., vysoké kolo z 80. let 19. stol., nízké "bezpečné" kolo z počátku 90. let 19. stol. nebo tricykl, který do lánského zámku dovezl kníže z Fürstenbergu. Novější produkci jízdních kol představí zejména výrobky známé cyklistické továrny Stadion, přesunuté do Rakovníka v roce 1923. Chybět nebudou ani upomínky na četná vítězství vydobytá KC Rako Rakovník ve 20.- 40.letech 20. stol.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 23.06.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.