Supermarket Svět a Člověk škodí, člověk pomáhá

SUPERMARKET SVĚT

Putovní interaktivní výstava od organizace Na Zemi zaměřená na globální obchodování

Cíl: Studenti/žáci poznají vybrané stinné stránky výroby produktů, které běžně kupujeme, konkrétně bavlněného oblečení, čokolády a elektroniky. Zjistí, jak mohou svým spotřebitelských jednáním tuto situaci ovlivnit.
Metody: Práce s konstrukčně zajímavými modely (zvětšený mobil s poukázáním na suroviny potřebné k výrobě elektroniky, nakláněcí stůl s ukázkou systému obchodování s kakaem, váha pro vizualizaci spotřeby vody při výrobě bavlny, mapa globálních souvislostí a další), diskuze, volitelné: ochutnávka fair trade čokolády

ČLOVĚK ŠKODÍ, ČLOVĚK POMÁHÁ

Výstava Naučného střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna

Cíl: Studenti/žáci dokáží vyjmenovat min. pět způsobů, jak člověk ovlivňuje přírodu (obhospodařování půdy, stavba sídel a komunikací, lovení zvířat nebo vytváření odpadu). Zjistí postupy, jak vytváření odpadu co nejvíce redukovat.
Metody: Hra na obchod, diskuze, volitelné: tvorba samolepky se zero-waste principy

Zapojit se můžete do projektu "Život bez obalů", který aktuálně pořádá NSEV Kladno-Čabárna. Více na https://zivot-bez-obalu.webnode.cz


Informace pro pedagogy ke stažení zde.

Termín: 10. 5. - 30. 6. 2019
Určeno pro: SŠ, vyšší ročníky ZŠ
Trvání programu: cca 50 min.
Cena: 10 Kč/žák, pedagog zdarma


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.06.2019. Verze pro tisk. O úroveň výše.