Poutě na Budeč

Na Budeč se každoročně pořádají dvě poutě se mší svatou - v červnu a v září.

Termíny poutí v roce 2022:


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.04.2022. Verze pro tisk. O úroveň výše.