Poutě na Budeč

Na Budeč se každoročně pořádají dvě poutě se mší svatou - v červnu a v září.

Termíny poutí v roce 2024:

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.02.2024. Verze pro tisk. O úroveň výše.