Poutě na Budeč

Na Budeč se každoročně pořádají dvě poutě se mší svatou - v červnu a v září.

Termíny poutí v roce 2020:


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 17.03.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.