Známková tvorba Cyrila Boudy

10. září 2021 - 9. ledna 2022 (výstava je zahájena bez vernisáže)

K příležitosti 120. let narození malíře, ilustrátora, grafika a kladenského rodáka.

Pozor, zapůjčené originály poštovních známek budou k vidění do konce září!

I když se Cyril Bouda přestěhoval ještě v dětství se svou rodinou do Prahy, která bývá občas - neprávem - označována jako Boudovo rodiště, do Kladna ho znovu a znovu přivádělo jeho dílo ilustrátorské a grafické.

Přehled jeho tvorby je vskutku impozantní - více než 1500 původních grafik, stovky knižních ilustrací, ale i olejomalby a akvarely. Nepominutelné jsou jeho návrhy známek.

Na výstavě uvidíte zvětšeniny návrhů poštovních známek, obálky prvního dne a do konce září budou vystaveny také originály známek zapůjčené z Poštovního muzea v Praze. Nebude chybět ani známka s kladenskou tematikou. Když Kladno v roce 1961 slavilo 400. výročí povýšení na městečko, vytvořil Cyril Bouda k tomuto jubileu návrh na poštovní známku.

Přichystali jsme i několik tematických aktivit pro dětské návštěvníky.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Poštovním muzeem v Praze.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.09.2021. Verze pro tisk. O úroveň výše.