Vydra s bobrem

6. 3. – 30. 8. 2020

Fotografie z vernisáže

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně zve na výstavu věnovanou přírodě. Návštěvníci mohou zjistit, jak žijí a proč jsou chráněni vydra říční a bobr evropský.

Výstava spojená z projektů "Čus vydrus!" a "Tajemná dáma vod a mokřadů" od Českého nadačního fondu pro vydru v Třeboni a "Zaostřeno na bobra" Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Sylva Lunae představuje dva druhy chráněných živočichů, které se postupně dostávají i do okolí Kladna. Nejdříve nabízí zajímavosti o bobřím životě: jídelníčku, domově nebo rodině, ale také informace o výzkumu bobrů, jejich ochraně a rozšíření v ČR.

Naučný a vtipný komiks od dětí z třeboňského přírodovědného kroužku pak ukazuje život vydry - období mláďat, přizpůsobení pobytu ve vodě, ale i zvířata a nástrahy, se kterými se vydra každodenně setkává, doplňují ji přehledné informace o životě a ochraně vyder.

Na obou výstavách uvidíte četné vycpaniny z muzejních sbírek, a to jak vydry s bobrem, tak i zvířat, která jsou s nimi příbuzná, a nechybí ani ukázka ohlodaného stromu. Ještě v době uzavření muzea se dermoplastické exponáty nudily a daly se do družného rozhovoru. Zachytili jsme jej zde.

Jako pozvánku na tuto výstavu vám nabízíme virtuální prohlídku s muzejním přírodovědcem Mgr. Lukášem Krinkem.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.05.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.