Nákladní a osobní automobily


Dle četnosti zachycení velice oblíbený americký nákladní automobil Studebaker US6 s vojáky Rudé armády projíždějící Vinařicemi u Kladna. Foto archiv obce Vinařice.


Nákladní automobil Studebaker US6 projíždí Motyčínem křižovatkou dnešních ulic Jar. Seiferta a 28. října. Foto SOA Praha, SOkA Kladno.


Kladeňáci na hlavní třídě vítají Studebaker US6 s vojáky Rudé armády před domem čp. 1211, kde se nacházela vinotéka a koloniální obchod Karla, respektive nyní již Jiřího Stříbrného (dnes roh ulic T. G. Masaryka a Havířské). Foto SVMK.


Studebakery US6 byly Rudé armádě z USA dodány v počtu cca 100 tisíc kusů. Na stejném místě Kladna vyfocený šestikolový Studebaker má na dveřích namalován netradiční znak jednotky-lva ve skoku. Foto SVMK.


Tento nákladní automobil Studebaker US6 z Nového Strašecí nemá připřaženu žádnou výzbroj, ale sovětskou polní kuchyni KP-43. Foto Muzeum TGM Rakovník-pobočka Nové Strašecí.


Čtveřice vojáků Rudé armády vyfocená v ležení v kročehlavském lese před Studebakerem US6 s netradiční tropickou úpravou kabiny. Foto archiv Jiřího Kafky.


Další typ nákladního automobilu dodávaný z USA do SSSR byl čtyřkolový Chevrolet G-7107. Zde na fotografii projíždí v Kladně-Dubí Vrapickou ulicí. Foto SVMK.


Bohužel nekvalitní fotografie amerického vojenského nákladního automobilu Dodge WC51 v ulicích Kročehlav. Foto SVMK.


Legendární Jeep Willys MB pozdravovaný Kladeňáky v dnešní ulici Gen. Klapálka. Foto František Pošta via Kladno minulé.


V obci Žilina u Kladna byl naopak zachycen opravovaný objživelný automobil Ford GPA. Za ním stojící částečně viditelný osobní automobil je zřejmě typ Wanderer. Foto archiv obce Žilina.


Do SSSR bylo dodáno pro potřeby Rudé armády také přes třicet tisíc těžkých armádních motocyklů Harley-Davidson 42WLA. Zde projíždí Slaným celá kolona těchto motocyklů. Foto Vlastivědné muzeum ve Slaném.


Oblíbené motocykly Harley-Davidson 42WLA sověti kvůli ceně kupovali převážně samotné a sidecary k nim montovali vlastní. Zde jeden z nich "uhání" po silnici ve Vinařicích. Foto archiv obce Vinařice.


Podle kufru položeného na sidecaru zřejmě tentýž Harley-Davidson 42WLA jako na fotografii výše je nadšeně vítán v Kročehlavech. Foto SVMK.


Mnohdy Rudá armáda používala zajímavé typy německé kořistní techniky. Ulicemi Unhoště např. projížděli dne 10. května 1945 rudoarmějci na německém polopásovém transportéru Sd.Kfz 251. Zřejmě se jedná o plamenometnou verzi 16 Ausf. C. Foto obrazová dokumentace ke kronice města Unhoště 1945-1955.


Zřejmě tentýž či podobný polopásový transportér Sd.Kfz. 251/16 Ausf. C s velkou pěticípou hvězdou na přídi vyfotografovaný v Lounech. Plamenomet je již demontován. Vozidlo má poškozený palivový systém, protože motor "krmí" přímo z kanystru jeden z rudoarmějců. Foto Oblastní muzeum v Lounech.


Kladenský cyklista sleduje řízený provoz na křižovatce dnešních ulic Dukelských hrdinů a Gen. Klapálka v pozadí s čs. vlajkami vyzdobenou restaurací Františka Kreibicha. Projíždějící Rusové využívají k přesunu kořistní německý terénní automobil Horch 901 Kfz. 17. Foto archiv Davida Šolce.


Francouzský vojenský nákladní automobil Renault AGK s pohonem předělaným na dřevoplyn projíždí v Kladně před domem čp. 2809 křižovatku "u divadla" (dnešní ulice Gen. Klapálka a Ivana Olbrachta). Zcela vpravo hlídkuje ozbrojený příslušník RG. Foto SOA Praha, SOkA Kladno.


Zprava německý terénní automobil Steyr 1500A, sovětský osobní automobil GAZ M-1 a tažený 100 mm kanón vz. 1944 (BS-3). Foto Vlastivědné muzeum ve Slaném.


Rudoarmějci projíždějí Vinařicemi na kořistním německém nákladním automobilu Opel Blitz 3,6-36S (popř. licenčním Mercedes-Benz L 701). Toto vozidlo bylo nejznámějším a nejosvědčenějším třítunovým nákladním vozem německého Wehrmachtu. Foto archiv obce Vinařice.


Unhošťští povstalci spolu s vojáky Rudé armády dne 10. května 1945 pózují před německým kořistním nákladním automobilem Mercedes-Benz L 4500 S. Foto obrazová dokumentace ke kronice města Unhoště 1945-1955.


Žánrová momentka zachycující v Unhošti rudoarmějce v německém nákladním automobilu Mercedes-Benz L 4500 S. Foto obrazová dokumentace ke kronice města Unhoště 1945-1955.


Vojáci Rudé armády v Kladně v kořistním německém lehkém osobním terénním vozidle Le. Einheits-PKW. Zcela vpravo v pozadí stojí taktéž kořistní francouzský lehký nákladní automobil Peugeot DMA. Foto SOA Praha, SOkA Kladno.


Kořistní německý terénní automobil m. gl. Einheits-PKW s rudoarmějci v ulicích Vinařic u Kladna. Foto archiv obce Vinařice.


Sovětské nákladní automobily jako tento GAZ-AA byly dle fotografií na Kladensku v menšině (navíc byl tento typ vyráběn jako licence amerického vozu Ford-AA). Foto archiv obce Vinařice.


Sovětský nákladní automobil ZiS-5, dle "kramle" na dveřích patřící 4. gardové tankové armádě, je vítán občany před cukrovarem v Zákolanech. Foto archiv Vladimíra Černého.


Sovětský nákladní automobil stojící před restaurací U Libuše v Zákolanech má pneumatiky pro pohyb v obtížně sjízdném terénu. Foto archiv Vladimíra Černého.


Po bojových jednotkách Rudé armády dorazily stejně početné oddíly sovětského týlového zabezpečení - trénu, v drtivé většině na povozech tažených koňmi. Foto Vlastivědné muzeum ve Slaném.


Průjezd koňských spřežení vojenského zásobování Rudé armády před budovou MNV v Kamenných Žehrovicích. Foto archiv obce Kamenné Žehrovice.


Rudoarmějci vyměňují koni podkovu v Doksech v dnešní Družecké ulici před domem čp. 57. Foto archiv obce Doksy.


Vojáci Rudé armády na koních míjejí v Unhošti slavnostní průvod dne 13. května 1945. Foto Obrazová dokumentace ke kronice města Unhoště 1945-1955.


Až z asijských částí SSSR do ulic Slaného dopochodoval tento Velbloud dvouhrbý, který budil zaslouženou pozornost. Foto Vlastivědné muzeum ve Slaném.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 28.01.2021. Verze pro tisk. O úroveň výše.