Václav Frolík - Tváře a jazz

15. května až 10. srpna 2014,

vernisáž ve středu 14. května v 17:00

Úvodní slovo PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Hudební doprovod Karel Pazderka

Výstava obrazů regionálního výtvarníka inspirujícího se především poslechem jazzové hudby. Svou expresivní tvorbu začal veřejnosti představovat v rámci skupiny Ateliér´ 74.

Pavel Sedláček: ...V 80. letech minulého století začal krystalizovat Frolíkův osobitý styl a vyprofilovala se tématika většiny jeho obrazů, která vyústila do několika námětových celků, z nichž nejvýraznější jsou cykly džezových muzikantů a výrazových hlav. Podněty pro svou práci čerpá z autentického prostředí džezových kaváren, klubů a festivalů, jichž je pravidelným návštěvníkem a na nichž si všímá nejen interpretů svého milovaného hudebního žánru, ale zároveň výrazných lidských tváří v blízkém detailu, obličejů poznamenaných stářím a životním údělem. Z nich pak technikou akční malby vytváří figury srostlé se svým povoláním a posláním a hlavy, které nejsou portréty, ale stávají se vzorníkem nejrůznějších fyziognomií, extrémních výrazů a grimas. Tváře hluboce zorané duševními stavy a emocemi jsou Frolíkovi záminkou k vyjádření vypjatých životních okamžiků, umělecké exaltace i temných stránek lidské existence a jeho hlavním cílem je sladit malířské prostředky s dojmy, které v něm vyvolává skutečnost. Příkladem dokonalé symbiózy vnějších a vnitřních podnětů je Frolíkův celoživotní cyklus muzikantů, téma, které nejlépe odpovídá jeho naturelu a expresivnímu způsobu malby, a v němž jeho umění dosáhlo vrcholu. Mnoho malířů bylo inspirováno hudbou, ale málokomu se podařilo vyjádřit hudební dynamiku tak jako právě Václavu Frolíkovi.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 21.07.2014. Verze pro tisk. O úroveň výše.