Stanislav Kulhánek

od 10. 4. do 14. 6. 2015,

vernisáž ve čtvrtek 9. 4. od 17 hod.

Od 24. dubna bude ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně probíhat výstava připomínající život a dílo profesora kladenské reálky a výtvarníka Stanislava Kulhánka. Na škole působil od r. 1910 více než třicet let jako profesor kreslení, veřejnosti byl znám také ze své volné tvorby - ilustrací a množství drobné grafiky. Výstava představí jeho tvorbu na poli grafických a knižních návrhů, olejomalby, ale i portrétní skici či užité umění. Doplňkem pak budou osobní předměty (malířský stojan, fotografie nebo garderoba dcery Ireny).

Stanislav Kulhánek pocházel z kladenské rodiny hutnického pasíře a švadleny s vlastním módním salonem, narodil se v r. 1885. Po absolvování reálného gymnázia v Praze studoval na uměleckoprůmyslové škole, v roce 1910 začal působit jako profesor kreslení na kladenské reálce. Jeho počáteční tvorbu ovlivnila secese, což je patrné z návrhů plakátů či pohlednic. Záhy začal spolupracovat zejména s místními knihtiskaři (J. Šnajdrem, J. Ciprou st., K. Janoutem) na knižních úpravách, vytvořil jim také mnoho svých novoročenek. Mimo jiných je autorem ilustrací ke knize Marie Majerové Město ve znamení ohně (1940) a vytvořil řadu ex libris a dalších drobných grafických děl, např. také cyklus dopisních zálepek ke 400. výročí povýšení Kladna na městečko v r. 1961. Pro preciznost ve své tvorbě je vyhledávaným autorem nejen v regionálním měřítku.


mediální partneři: Kladenský deník, Český rozhlas Region, RISK, Kudyznudy.cz, Radio Relax

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 29.04.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.