Vernisáž - Pytláci a pytláctví


Výstavu o dějinách pytláctví a lovené zvěři jsme zahájili s koncem května.


Návštěvníky přivítal ředitel muzea PhDr. Zdeněk Kuchyňka a kurátor Mgr. Karel Drvola, který uvedl soukromou sbírku z historického hlediska - tj. jak se lovilo v Křivoklátských lesích, připomněl některá známá pytlácká jména, místa v okolí pro pytláky nejlákavější a věnoval se také definici pytláctví, které se pohybuje ve škále od pytláctví z nouze po pytláctví "sportovní".


Autor rozsáhlé sbírky historických (nejen) pytláckých zbraní p. Hlásenský mluvil o svých zážitcích při shánění jednotlivých zbraní, či jak se k němu dostávaly, ale také o poznatcích, které během jejich restaurování postupem času získával. V jeho sbírkách se nacházejí jak zbraně seriově vyráběné, tak ručně vyrobené kousky. Na mnohých z nich je pak rozpoznatelné, že vznikly právě pro potřeby nelegálního lovu.

Druhou částí expozice je výstava Nástrahy, pasti a železa na škodnou, která kromě základních informací o necitlivém způsobu lovu "škodné" obsahuje i názorné preparáty - ukázky postižených zvířat.


Jelikož o své sbírce ví nejvíc právě její autor, v nejbližší době bude uspořádána speciální komentovaná prohlídka výstavy. Sledujte náš web, případně facebook muzea.

Foto: Jaroslav Vyšín, 2014
-iz-

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.04.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.