Svatováclavské slavnosti 2014


Zveme všechny rodiče s dětmi a další výletníky k návštěvě raně středověkého hradiště Budeč u Zákolan, kde budeme letos už po desáté slavit svátek patrona českých zemí celodenním programem. Návštěvníci si zde každoročně vyzkoušejí mnoho původních řemesel a dalších her (letos např. dráteník, košíkář, kovář, pradlena, perníkářka, keramická dílna), účinkují zde divadla (Divadlo D21 - O pejskovi a kočičce) a šermíři z kladenské skupiny Thorax.

V posledních letech přijíždí pozdravit své dvořany sv. Václav a sv. Ludmila s družinou v podání souboru Regii Caroli regis, který letos také připomene živými obrazy výjevy ze svatováclavských legend.

Mimo to si každý může prohlédnout rotundu sv. Petra a Pavla, přirozenou dominantu hradiště a také nejstarší stojící stavbu v ČR. Na hradiště Budeč se dopravíte buď autem (parkování v obci Zákolany) a na trase Praha - Slaný je vypravován tzv. Cyklohráček, zábavný vlak pro malé i velké, pravidelné vlaky jezdí i ve směru Praha - Kladno - Kralupy n. Vlt. Ze zastávky je to na hradiště 20 minut pěšky. Na hradišti je zajištěno občerstvení.

Slavnosti se konají v neděli 28. září 2014 od 10 do 17 hod.


O den dříve v sobotu 27. září proběhne už 25. Národní svatováclavská pouť na Budeč.


Při ní bude v rotundě sv. Petra a Pavla od 10.30 sloužena poutní mše ke cti sv. Václava. Po mši ve 12.00 bude na programu komentovaná prohlídka rotundy a akropole hradiště, při níž PhDr. Zdeněk Kuchyňka seznámí zájemce s nejnovějšími poznatky o tomto významném raně středověkém hradišti v souvislosti s vydáním knihy PhDr. Andrey Bartoškové Budeč - Významné mocenské centrum prvních Přemyslovců.

Přijďte na Budeč!

Dopravní spojení
Jaké to bylo loni...

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 21.09.2014. Verze pro tisk. O úroveň výše.