Z kladenských lesů, vod a strání - fotografie ze semináře

Ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Kladna muzeum připravilo čtvrtý ročník semináře o přírodě Kladenska a její ochraně. Ten se opět těšil velkému zájmu z řad odborné i laické veřejnosti.


Lukáš Krinke: Hořečkobraní v okolí Kladna


Michal Štefánek: Vzácné plevele Kladenska


Václav Somol: Silně ohrožené druhy rostlin Džbánu


Milan Dundr: Botanické exkurze do Džbánu pro studenty Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném


Michael Fiala: Ovocné sady na Kladensku


Tomáš Gremlica: Využívání krajiny a ekosystémů na Kladensku


Radovan Víta: Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kladno


Tomáš Just: Revitalizace Loděnického potoka (Kačáku) u Nenačovic


Pavel Vlach: Poslední račí ztráty a nálezy


Jitka Svobodová: Vývoj jakosti vody na Zákolanském potoce


Radovan Mourek: Mapování hnízdního rozšíření ptáků v okolí Kladna


Foto: Jiří Štěpánek

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.02.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.