Z kladenských lesů, vod a strání

Odborný seminář o přírodě Kladenska a její ochraně

Úterý 24. března 2015

Pořádá Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Program semináře:

8:30-8:55 Registrace účastníků
8:55 Zahájení
8:55-9:00 Úvodní slovo vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna
9:00-9:20 Radovan Víta: Ochrana přírody a krajiny v ORP Kladno
9:20-9:40 Jaroslav Obermajer: Vývoj ochrany přírody na Kladensku a v nejbližším okolí
Druhy
9:40-10:00 Pavel Špryňar, Martina Molíková: Monitoring evropsky významných druhů na Kladensku
10:00-10:35 David Fischer, Jitka Svobodová: Raci na Zákolanském potoce
10:35-10:55 Lenka Tomášková: Sysel obecný na letišti u Velké Dobré
10:55-11:00 Diskuse
11:00-11:20 Přestávka na kávu
11:20-11:40 Václav Somol: Kýchavice černá na Džbáně
11:40-12:00 Václav Laňka: Historická pozorování jasoně dymnivkového u Nižbora a na Mšecku
EVVO
12:00-12:15 Dana Belušová: Aktivity Naučného střediska ekologické výchovy
12:15-12:30 Petr Starý: Činnost záchranné stanice AVES Kladno
12:30-12:40 Michal Procházka: Botanické vycházky do okolí Kladna
12:40-12:55 Jana Marešová: Tabletárium - geolokační výuková hra na Vinařické horce
12:55-13:00 Diskuse
13:00-14:00 Oběd
Území
14:00-14:20 Jiří Pšenčný: Management PR V Bahnách
14:20-14:40 Radek Kouřík: Management PP Vinařická hora
14:40-15:00 Michal Štefánek: Flóra Vinařické hory
15:00-15:20 Petr Heřman: Entomologický průzkum Vinařické hory
15:20-15:40 Stanislav Fojtík: Minerály Kladenska
15:40- 15:45 Diskuse
15:45-16:15 Přestávka na kávu
16:15-16:35 Jiří Kučera: Přehled průzkumů Hostivických rybníků
16:35-16:55 Barbora Čepelová: Trávníky u Čabárny a Theodoru
16:55-17:15 Tomáš Gremlica, Vít Zavadil: Biologický průzkum na kladenských haldách
17:15-17:35 Stanislav Lepič: Ornitologický průzkum na Buštěhradské haldě
Krajina
17:35-17:55 Středoklucký T.M.K.: Výsledky snah o obnovu krajiny ve Středoklukách
17:55-18:00 Diskuse
18:00 Zakončení semináře

Organizační pokyny:

Účast na semináři je zdarma.

Seminář je určen pro veškeré zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Přihlášky posílejte na adresu krinke zavináč omk tečka cz (telefonicky na č. 312 256 163) nejpozději do 20. března 2015.

Během semináře bude zajištěno sladké a slané občerstvení, káva, čaj, nealko nápoje.

Oběd lze zamluvit předem, bude podáván v místě konání - možnost výběru ze 4 jídel v den semináře při registraci (do 9:00). Příspěvek na oběd 50,- Kč.

Místo konání:

Přednáškový sál Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Huťská 1375, Kladno.

Doprava: BUS - 5 minut chůze od autobusového nádraží; VLAK - z železniční stanice Kladno linkou MHD č. 5 nebo č. 14 do zastávky Autobusové nádraží, dále 5 minut pěšky; AUTO - parkoviště přímo v areálu muzea.

Pořádají:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Český svaz ochránců přírody Kladensko

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 23.03.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.