Výstavy, v nichž najdete i sbírkové předměty z našeho muzea

Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy je až do 29. února 2012 otevřena výstava připomínající osudy manželek našich prezidentů od Charlotty Garrigue Masarykové po Lívii Klausovou.


Ze sbírek našeho muzea jsme na výstavu zapůjčili fotografie a předměty z pozůstalosti Antonína a Marie Zápotockých, z nichž většinu v letech 1979-1980 muzeu darovala jejich dcera Jiřina Schleglová-Zápotocká.
V úterý 6. prosince byla v Národním památníku na Vítkově, který je pobočkou Národního muzea v Praze, zahájena výstava připomínající osudy a roli muzeí v letech 1948-1989, kdy podléhala nejrůznějším ideologickým tlakům.


Na tuto výstavu jsme zapůjčili několik sbírkových předmětů, které byly v letech 1973-1990 v Pamětní síni Antonína Zápotockého v Dělnickém domě v Kladně, v němž A. Zápotocký na začátku 20. století pracoval v redakci Kladenské Svobody.


Výstava, která byla ve dnech 8. 12. 2011 až 8. 1. 2012 otevřena v Příbrami v Zámečku-Ernestinum, připomněla dva významné příbramské řezbáře betlémů Antonína a Františka Máchy.


Z našich sbírek jsme na výstavu zapůjčili starý příbramský betlém, k němuž v roce 2006 František Mácha dořezal podle dochované fotografie ztracené betlémové figurky.Hračky z našich sbírek pak můžete uvidět do 4. března 2012 na výstavě Hračky - výstava hraček z dob minulých i současných v Oblastním muzeu Praha-východ.


Foto © Z. Kuchyňka a J. Vyšín, 2011
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 16.02.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.